Ledig stilling:

Er du vår nye beredskapsplanlegger?

Søknadsfrist: 27.11.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Loddefjord, Norge

Søknadsfrist: 27.11.22

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra. Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.Sjøforsvarsstaben støtter Sjef Sjøforsvaret med å planlegge, styre, produsere og utvikle operative kapasiteter.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Torolf Bertil Oskar Eide

Tittel: Leder sikkerhetsavdeling

Tlf./E-post: 55 50 27 85

Forebyggende sikkerhetstjeneste og beredskapsarbeid er et prioritert fagområde og oppnås gjennom tiltak innen sikkerhetsadministrasjon, informasjonssikkerhet, objektsikkerhet og personellsikkerhet. Hensikten med forebyggende sikkerhetstjeneste og beredskapsarbeid er å beskytte infrastruktur, materiell, objekter, informasjon og personell mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger, og legge til rette for ivaretagelse av Sjøforsvarets evne til å utføre militære operasjoner og daglig drift.

Ramsund base og Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern Orlogstasjon (HOS) som er nordens største marinebase med vernepliktige, militære og sivile ansatte vest for Bergen sentrum. Skal understøtte Marinens og Kystvaktens fartøyer under landligge. I tillegg skal HOS ivareta Forsvarets behov for støttetjenester i Bergensregionen.Sikkerhetsavdelingen i Sjøforsvarets base består av svært dyktige og engasjerte medarbeidere med et faglig tungt og dedikert ansvar og erfaringsnivå innen sine tildelte fagområder. Fagområdene virker sammen og hver for seg. Det er nå ledig fast stilling som beredskapsplanlegger, tar du utfordringen og blir vår nye kollega?

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utvikle og vedlikeholde beredskapsplanverk og øvrig planverk innen Sjøforsvarets baser sitt ansvarsområde, lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Ansvar for forvaltning av gradert og ugradert instruksverk innen Sjøforsvarets baser sitt ansvarsområde, herunder lokal sikkerhetsledelse. Til rollen er tillagt et ansvar for til enhver tid å ha fullstendig oversikt og sikre at instruksverket er i tråd med oppdraget til Sjøforsvarets baser.
 • Ansvaret for øvelser som involverer flere nivåer i Sjøforsvarets organisasjon og innenfor virksomhetsområdene til Forsvaret. Til rollen er det tillagt ansvar for å planlegge, gjennomføre og systematisk evaluere øvelser.
 • Internasjonalt samarbeid må påregnes i tråd med ansvarsområdet innenfor Force Protection/styrkebeskyttelse.
 • Representerer og forsterker den fagstolthet og profesjonalitet som Sikkerhetsavdelingen har opparbeidet og ønsker å videreutvikle, for å sikre best mulig resultatoppnåelse innenfor ansvarsområdet til Sjøforsvarets baser.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning på bachelornivå innen beredskapsledelse, sikkerhetsledelse eller tilsvarende. Lang og relevant arbeidserfaring innen stillingens fagområde kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO Secret før tiltredelse. Bakgrunnssjekk vil bli gjennomført
 • Du må være villig til å gjennomføre kompetansehevende tiltak/utdanning som Sjøforsvaret finner relevant/nødvendig.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig at du har erfaring fra regionalt og nasjonalt nivå innen øvings- og beredskapsarbeid.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med administrative og graderte beredskapssystemer, og det er en fordel om du har erfaring fra Forsvarets system.
 • Det er ønskelig at du har fokus og kan bidrag til økt digitalisering og innovasjon innen fagområdet.

Personlige egenskaper

 • Du er en lagspiller med svært gode samarbeidsevner
 • Du viser engasjement til arbeidsoppgavene med å bidra i utvikling, til å identifisere,og sluttføre gitte oppgavene
 • Du viser tillit til dine kollegaer og forplikter deg til de beslutninger som tas for å nå våre mål og resultater.
 • Du evnen å skape engasjement og forståelse for utvikling av øvelser, planverk og beredskapsarbeid, samt rundt endringsprosesser innen tildelt ansvarsområde, i nært samarbeid med kollegaer og din leder.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt ved tilsetting.Vi oppfordrer deg som søker å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt webcruiter. Det gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Husk å laste opp godt merkede vedlegg av relevante vitnemål, attester og sertifikater. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge. Vitnemål og attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når arbeide tillater det. På Haakonsvern har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med blant annet svømmehall og styrkerom.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1434-rådgiver, pt. Lønnstrinn 57- 72 som pt. er kr. 526 100 til kr.689 100,- brutto i året.
 • Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Mer om arbeidsgiver

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.


Powered by Labrador CMS