Ledig stilling:

Beredskapskoordinator

Søknadsfrist: 25.06.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 25.06.23

Om arbeidsgiver:

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Kontakt:

Navn: Stephan Mo

Tittel: Direktør styring og regelverk

Tlf: 901 01 844
---
Navn: Tor-Magne Hovland

Tittel: Seksjonsleder internasjonal enhet

Tlf: 916 21 266

At UDI har gode beredskapsplaner, klare roller og klar ansvarsfordeling under en krise, internt og opp mot samarbeidende etater og departement, er svært viktig. Stillingen som beredskapskoordinator er nyopprettet og vil ligge i Internasjonal enhet i Styring og regelverk. Stillingen er primært knyttet til beredskap for økte ankomster og andre ekstraordinære hendelser som påvirker UDIs drift. Stillingen vil lede sekretariatsfunksjonen for UDIs kriseledelse, som nå sist ifm. krigen i Ukraina og evakueringen fra Afghanistan i 2021.UDI har opplevd en rekke slike kriser de siste årene, og må ha en god og operativ beredskap for å håndtere disse. Du vil få en viktig rolle i dette arbeidet og i å profesjonalisere dette ytterligere.

Styring og regelverk består av rundt 90 medarbeidere fordelt på seks enheter. Tjenesteområdet arbeider tett opp mot UDIs direktør og øvrige deler av direktoratet, og har i tillegg omfattende kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet og eksterne samarbeidspartnere.

Styring og regelverk har ansvar for budsjett og økonomi, anskaffelser, virksomhetsstyring, statistikk og analyse, utvikling og formidling av regelverk og praksis, samt internasjonalt samarbeid. Styring og regelverk har også ansvaret for kriseberedskap knyttet til økte ankomster og andre ekstraordinære hendelser, mens sikkerhetsstaben som har ansvar for å håndtere hendelser med betydelig skadepotensiale for UDIs ansatte og ressurser er organisert i UDIs internrevisjonen.

Arbeidsoppgaver

Stilingen vil inneholde både strategiske og operative oppgaver.

Du skal være en rådgiver og pådriver for beredskapstiltak og ha ansvar for beredskapsøvelser og at UDI har oppdaterte beredskapsplaner og beredskapsnettsider. Som beredskapskoordinator vil du utarbeide, oppdatere og følge opp ROS-analyser og ha tett kontakt med de ulike fagmiljøene i UDI og i andre samarbeidende etater, samt sikkerhetsmiljøet i UDI. Du vil lede UDIs beredskapssekretariat, og rollen din vil være sentral når UDI setter beredskap ved en krise.

Det er nødvendig at du som beredskapskoordinator har nærhet til det operative, mer løpende beredskapsarbeidet. Du vil derfor samarbeide tett med de som jobber med operativ beredskap i Mottak- og returprosessen i UDI, beskyttelsesprosessen og andre.

Andre oppgaver kan også være aktuelle. Endring i oppgaver kan gjøres ut fra UDIs behov og ift. kompetansen til deg som ansettes.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, gjerne bachelor innen beredskap og krisehåndtering. Lengre relevant erfaring fra beredskapsarbeid kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra beredskapsarbeid, gjerne i en større virksomhet
 • Kjennskap til sikkerhetsloven er ønskelig

Du som ansettes må kunne klareres etter sikkerhetsloven.

Du må hente vedlegg fra Vitnemålsportalen i søknadsprosessen i Webcruiter. Ved utdanning fra utlandet må du legge ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er:

 • strukturert, nøyaktig og effektiv i din arbeidsform
 • kommuniserer og samarbeider godt på ulike nivåer i organisasjonen
 • fleksibel, tar initiativ og har god gjennomføringsevne
 • utviklings- og løsningsorientert og som liker å jobbe med kontinuerlig forbedring
 • vant til å jobbe selvstendig, men samarbeider også gjerne med andre
 • profesjonell med høy grad av integritet og etisk bevissthet

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • En nyopprettet stilling som du som ansettes kan være med på å utforme.
 • En virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag, som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere.
 • Flotte lokaler og god kantine i Valle View på Helsfyr.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet kr 700 000 - 850 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV , nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker bil offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kun kandidater som søker via Webcruiter vil bli vurdert for stillingen. Webcruiters CV og søknadsfelt må fylles ut selv om man velger å legge ved søknad/CV i eget format i tillegg.

Powered by Labrador CMS