Ledig stilling:

Militærpoliti til Innsatsstyrke Polar Bear 6

Søknadsfrist: 13.02.2023

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Annet

Arbeidssted: Rygge, Norge

Søknadsfrist: 13.02.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 40.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

Oslofjord heimevernsdistrikt (HV-01) holder til på Rygge flystasjon ved Moss og omfatter Østfold og Vestfold.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Per-Anders Nervik

Tittel: Sjef Innsatsstyrke

Tlf./E-post: 477 86 347

Savner du det militære kameratskapet? Holder du hodet kaldt i stressende situasjoner? Har du øye for detaljer og ser sammenhenger?

Innsatsstyrke Polar Bear VI (PBVI) søker etter personell med bakgrunn fra militærpoliti (MP). Som militærpoliti støtter du innsatsstyrken innenfor hele spekteret av MP-oppgaver, og er ofte integrert med eller tett på kamptroppene i oppdragsløsning.

PBVI er spydspissen av kampkraft i Oslofjord heimevernsdistrikt. Inntil 30 dager i året kaller vi inn til heimevernstjeneste godt trente og motiverte soldater som ønsker å bidra til trygging av nærmiljøet og storsamfunnet. De siste årene har vi deltatt i flere skarpe oppdrag nasjonalt, og vi opplever at vår innsats blir høyt verdsatt. Vi holder til på Rygge, og vårt innsatsområde er primært Østfold og Vestfold. Søkere må være bosatt innenfor ansvarsområdet, eller i geografisk nærhet.

Funksjonen som militærpoliti er en del av Forsvarets styrkestruktur, og du inngår frivillig kontrakt for utvidet tjenesteplikt. Tjenesten innebærer innkalling til 6 dager tjenesteplikt, og ytterligere inntil 30 dager tjeneste iht. kontrakt. Dagene fordeles på treninger, øvelser, møter osv. Du vil få mer informasjon om avdelingens aktivitetsplan for 2023 i løpet av rekrutteringsprosessen.

Intervju må påregnes. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Er du usikker på om du oppfyller kravene? Søk! Vi er på utkikk etter den rette personen og vil veldig gjerne bli bedre kjent med deg!

Du kan lese mer om Polar Bear VI og innsatsstyrkene på www.forsvaret.no/heimevernet/innsatsstyrker. Her finner du også informasjon om fysiske krav m.m.

Følg oss gjerne på www.facebook.com/polarbearvi og Instagram: @innsatsstyrkepbvi.

I prop.1 S (2021 – 2022) kan du lese om heimevernstjenesten: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20212022/id2874917/?ch=6

Arbeidsoppgaver

 • Utføre MP-faglige oppgaver som legger til rette for at øvrige kamp- og støtteavdelinger kan gjennomføre sine oppdrag på en bedre måte.
 • Støtte avdelingens etterretningsseksjon mtp. dokumentasjon og utnyttelse av informasjon.
 • Andre oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner

Ufravikelige krav / Må-krav:

 • Fullført MP-utdanning fra Forsvaret.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
 • Alle som disponeres i Heimevernet må godkjennes i lokal heimevernsnemd.
 • Militære krav til medisinsk skikkethet og fysiske krav må bestås.
 • Norsk statsborger.

Ønskelige krav:

 • Erfaring fra Heimevernet og Innsatsstyrke.
 • Utrykningskompetanse, kode 160.

Personlige egenskaper

 • Du har høy personlig integritet og god ordenssans
 • Du finner glede i å løse kaotiske situasjoner på en rolig og behersket måte
 • Du forstår viktigheten av å spille andre gode, og har en pragmatisk og løsningsorientert væremåte

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for faglige og lederskapsrettede kurs.
 • Startbonus kr. 5.000 og sluttbonus etter 3 års aktiv tjeneste kr. 31.000.
 • Godtgjørelse og tillegg iht. grad. Innsatsstyrketillegg fra og med dag 7.
 • Ytterligere informasjon om godtgjøring, støtteordninger og betingelser finner du på følgende lenke: www.forsvaret.no/heimevernet/okonomi.

Tilsetting:

 • Første kvartal 2023.

Vilkår:

 • Du kan ikke være ansatt i en beredskapsorganisasjon som hindrer oppmøte til tjeneste.
Powered by Labrador CMS