Ledig stilling:

Bli med å styrke cybersikkerheten i kraftforsyningen?

Søknadsfrist: 14.04.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 14.04.24

Om arbeidsgiver:

Vi forvalter Norges vann- og energiressurser til samfunnets beste. Det er vårt ansvar å sørge for at strømmen blir levert, holde tilsyn med kraftbransjen, utvikle regelverk og behandle søknader om konsesjon til fornybar energiproduksjon.

Vi overvåker og varsler om naturfare for å hjelpe samfunnet med å håndtere flom og skredrisiko. Vi er den nasjonale faginstitusjonen for hydrologi og driver med forskning.

NVE har over 600 ansatte, med hovedkontoret i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. Vi er et direktorat underlagt Energidepartementet. 

Kontakt:

Navn: Eldri Naadland Holo

Tittel: Seksjonssjef

Tlf: 229 59 260

---------------

Navn: Jon-Martin Storm

Tittel: Overingeniør

Tlf: 457 31 890

---------------

Navn: Benjamin Stabell

Tittel: HR-kontakt

Tlf: 474 87 609

NVE styrker fagmiljøet innenfor digital sikkerhet i kraftforsyningen og skal nå ansette fire nye medarbeidere. Vi ser etter deg som har lyst til å bli en del av vårt tverrfaglige sikkerhetsmiljø.

Vi ser etter deg som har teknisk bakgrunn innen kraftsystem, automasjon, elektronisk kommunikasjon, IT eller annet og som har interesse for digital sikkerhet. Vi ser også etter deg som har utdanning i informasjonssikkerhet, og som ønsker å gjøre en forskjell i kraftsektoren. Vi ser både etter deg som har erfaring og deg som er nyutdannet.

I NVE vil du være med og styrke sikkerheten i informasjonssystemer (IT) og driftskontrollsystemer (OT) i kraftforsyningen. Du vil være med og sette rammene for digital sikkerhet i dagens og fremtidens kraftsystem. Det grønne skiftet, med digitalisering og utbygging av fornybar vind- og solkraft, forutsetter at sikkerhet blir vektlagt. Cybertrusler og den geopolitiske situasjonen i Europa øker samtidig behovet for digital sikkerhet og beredskap.

Vi arbeider med sikkerhet gjennom tilstandsvurderinger, krav i regelverk, veiledning, ulike former for tilsyn, beredskap og oppfølging av hendelser i kraftforsyningen. Du vil i stor grad kunne påvirke dine oppgaver. Vi har bred kontakt med aktørene i kraftforsyningen og andre myndigheter.

Vi legger stor vekt på at kompetanseutvikling, både fordi kraftsystemet er i endring og fordi digital sikkerhet er dynamisk. Erfaring gjennom arbeid med ulike oppgaver og tilbud om videreutdanning er viktige verktøy for å møte fremtidens utfordringer.

Vi arbeider med sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen for å redusere risiko for strømbrudd, uansett om det skyldes vær, cyberangrep eller hybride trusler. Vi gjør dette med å sette og følger opp sikkerhetskrav. I tillegg er vi beredskapsmyndighet og koordinerer kraftforsyningens beredskapsarbeid og krisehåndtering i samarbeid med bransjeaktører og andre myndigheter. I beredskapsseksjonen ha vi et inkluderende og tverrfaglig miljø med medarbeidere med bakgrunn og erfaring innen beredskap, cybersikkerhet, kraftsystem, fysisk sikkerhet, samfunnssikkerhet og personellsikkerhet.

Beredskapsseksjonen er en av fire seksjoner i tilsyns- og beredskapsavdelingen. Avdelingen følger i tillegg opp miljøkrav og damsikkerhet. NVE følger opp prosjekter i hele Norge, og har medarbeidere med ulik fagbakgrunn fordelt på flere av NVEs kontorsteder. Ditt arbeidssted vil være ett av NVEs kontorsteder.

Arbeidsoppgaver

 • kunnskapsinnhenting og analyser for utvikling av krav og veiledning. 
 • veiledning innen sikkerhet i kraftforsyningen, med hovedvekt på cybersikkerhet, operasjonell teknologi (OT), kommunikasjonsløsninger, IT, leverandørkjedeutfordringer. 
 • kontroll og oppfølging av kraftforsyningens etterlevelse av forskriftskrav. 
 • samarbeid med andre myndigheter. 
 • delta i seksjonens andre oppgaver, som utvikling av arbeidsformer gjennom digitalisering og kontrollmetoder. 
 • jobben vil innebære ca. 10 reisedøgn i året 

Kvalifikasjoner

Krav:

 • utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen tekniske fag som elkraft, fornybar energi, automasjon, elektronisk kommunikasjon, informasjonssikkerhet eller cybersikkerhet. Minst fem år relevant arbeidserfaring og utdanning på bachelornivå kan erstatte utdanningskrav på masternivå. 
 • motivasjon for å bidra til å sikre kraftforsyningens IT- og OT-systemer og kommunikasjons-teknologi i dag og i fremtiden 
 • vilje til og interesse for å arbeide med nye problemstillinger 
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • førerkort klasse B 

Det er krav om sikkerhetsklarering fordi denne stillingen innebærer å håndtere og behandle sikkerhetsgradert informasjon. For å klareres må du fylle ut en personopplysningsblankett og samtykke til personkontroll.

Prosessen med sikkerhetsklarering eller autorisering starter ikke før du eventuelt er ansatt hos oss. Du kan lese mer om hva autorisering og sikkerhetsklarering innebærer på nsm.no. / Du kan lese mer om hva som inngår i personopplysningsblanketten på lovdata.no.

Ønskelig: 

 • relevant erfaring 
 • forståelse og interesse for cybertekniske problemstillinger 
 • relevante sertifiseringer 
 • kjennskap til relevante standarder og rammeverk 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner 
 • evne til selvstendig arbeid 
 • evne til kritisk tenkning og analyse 
 • god gjennomføringsevne 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du del av et sterkt fagmiljø med et viktig samfunnsoppdrag. Vi er opptatt av at alle i NVE skal oppleve personlig og faglig utvikling, trives på jobb over tid og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike erfaringer og perspektiver sånn at vi kan løse oppgavene våre på best mulig måte.

Hos oss får du:

 • gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid, betalt overtid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • mulighet for avtale om delvis hjemmekontor når arbeidsoppgavene dine gjør det mulig
 • nødvendig tilrettelegging som bidrar til at du kan stå i jobben over tid
 • fordelene av fleksibel personalpolitikk som tar hensyn til at medarbeiderne våre er i ulike livsfaser
 • ansettelse i stillingskode 1408/1434/1364 - førstekonsulent/ rådgiver/ seniorrådgiver og lønn iht. NVEs lønnspolitikk, som tilpasses kvalifikasjonene dine

Viktig informasjon om søkeprosessen 

Legg ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden som dokumentasjon på kompetansen og erfaringen din. Vi sender ikke slike dokumenter tilbake, så sørg for at du har en kopi. Det kan bli behov for en utvidet referansesjekk av søkere som får jobben. Det innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte at dokumentasjonen du har sendt inn, er gyldig.

I jobbsøkerportalen kan du krysse av hvis du har en funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Alle som krysser av på gyldig grunnlag kvalifiserer til positiv særbehandling. Minst en søker fra hvert avkrysningsalternativ blir kalt inn til intervju. Vi anbefaler derfor at du krysser av om du kvalifiserer til det.

Avkrysningen danner også grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter har med i årsrapportene sine. Du kan lese mer om avkrysningen og positiv særbehandling i Arbeidsgiverportalen.

Søkerlister til statlige stillinger er offentlige. De inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Hvis du ikke vil stå på denne listen, må du begrunne det. Vi gir deg beskjed hvis vi likevel ikke kan la være å føre deg opp på listen, og du får mulighet til å trekke søknaden din før den blir offentlig. 

Powered by Labrador CMS