Ledig stilling:

Sikkerhetsbefal

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Evenes, Norge

Søknadsfrist: 23.06.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra. 

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv. 

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn:  Fjellhøi, Tobias Sørlie 

Tittel: Sikkerhetsleder

Tlf./E-post: 33 20 90 06

Kunne du tenke deg å jobbe med sikkerhet på Evenes? Flystasjonen er Luftforsvarets viktigste base i nord, og har en strategisk rolle i forsvaret av Norges suverenitet. Flystasjonen er også base for Forsvarets maritime overvåkningsfly (P-8A) og NATO Quick Reaction Alert (QRA) med norske kampfly (F-35). For å beskytte P-8A og F-35 har flystasjonen en Luftvernbataljon (NASAMSIII) og en Baseforsvarsbataljon.

Flystasjonen ligger i Evenes kommune mellom Harstad og Narvik, på grensen mellom Nordland og Troms fylke. Beliggenheten gir et variert og friskt kystklima med gode muligheter for aktiviteter i tilknytning til hav, fjell og skog.

Det er muligheter for fleksibel arbeidstid, og Evenes flystasjon er en pendlervennlig base. Søk og bli med på laget.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsområde for stillinger er i hovedsak å gjennomføre, utvikle og forvalte arbeid vedrørende den forebyggende sikkerhetstjeneste ved 133 Luftving. Dette innebærer fagområder som personellsikkerhet, objektsikkerhet, informasjonssikkerhet og risikovurdering.
 • Stillingen er underlagt sikkerhetsleder 133 LV og stillingen som sikkerhetsbefal vil også innbefatte å være stedfortredende sikkerhetsleder ved 133 LV.
 • Planlegge og iverksette tiltak og aktiviteter innen forebyggende sikkerhetstjeneste.

Kvalifikasjoner

Må-krav til denne stillingen:

 • Norsk statsborgerskap
 • Bestått medisinsk skikkethet
 • Grunnleggende befalsutdanning
 • Førerkort klasse B
 • Må kunne norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET før tiltredelse
 • Godkjent fysisk styrke og utholdenhet (karakter 4) - se https://forsvaret.no/fysiskekrav for styrketesterog utholdenhetstest.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring innenfor forebyggende sikkerhetstjeneste
 • Relevant bachelor eller fagbrev

Personlige egenskaper

 • Høy grad av integritet
 • Løsningsorientert og handlekraftig

Vi kan tilby

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Lønn etter Statens lønnsregulativ i Forsvaret, og i henhold til grad og kompetanse: 

 • For OR-5 sersjant, lønnstrinn 37-40: per tid 423 300,- til 437 900 kr pr år. 
 • For OR-5+ Vingsersjant, lønnstrinn 47-50 per tid 480 900,- til 502 300 kr. 
 • For OR-6 Oversersjant, lønnstrinn 53-56 per tid 524 700,- til 548 600 kr. 

Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For særskilt godt kvalifisert personell vil avvikende lønn kunne vurderes.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato snarest mulig. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS