Ledig stilling:

Ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen samfunnssikkerhet og beredskap

Søknadsfrist: 11.08.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 11.08.24

Om arbeidsgiver:

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barnevern, den generelle barne- og ungdomspolitikken, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk. Departementet har etatsstyringsansvar for seks underliggende virksomheter. BFD har omkring 150 ansatte fordelt på fire avdelinger og en kommunikasjonsenhet. For mer informasjon se www.regjeringen.noPlan- og administrasjonsavdelingen arbeider med styring av departementet og samordner departementets arbeid med statsbudsjettet, økonomistyringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter.

Avdelingen har også ansvaret for personalpolitikk og organisasjonsutvikling i departementet, koordinering av departementets digitaliseringsarbeid og arbeid med sikkerhet og beredskap. I tillegg har avdelingen felles drifts- og støttefunksjoner for departementet. Avdelingen har tre seksjoner: Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling, seksjon for informasjonsforvaltning, sikkerhet og digitalisering og seksjon for budsjett og styring

Kontakt:

Navn: Torill Tørlen

Tittel: Avdelingsdirektør

Tlf./E-post: 990 04 085/ tot@bfd.dep.no

---

Navn: Siri Røkke

Tittel: Seniorrådgiver

Tlf./E-post: 97666354/siri.rokke@bfd.dep.no

Om stillingen

Vi ser etter deg som har interesse for samfunnssikkerhet og beredskap og som er opptatt av utvikling og effektivisering av offentlig sektor.

Hovedansvaret i stillingen er koordinering og utvikling av departementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Stillingen har oppgaver som må følges opp i departementet som følge av krav i samfunnsikkerhetsinstruks, e-forvaltningslov og til dels sikkerhetslov. Også andre, tilgrensende oppgaver kan bli lagt til stillingen.

Du får jobbe med

 • koordinering og videreutvikling av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i et departement, lede interne arbeidsprosesser og veilede arbeidet på fagområdet i fagavdelinger og underliggende etater
 • oppfølging av regjeringens politikk på områdene samfunnssikkerhet, beredskap og digital sikkerhet. Arbeid med og oppfølging av strategier og stortingsmeldinger på områdene.
 • gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser, planlegging og deltakelse i øvelser og forbedring av departementets kriseplanverk
 • forberedelse av saker til departementets toppledergruppe og politisk ledelse

Stillingen er plassert i Seksjon for informasjonsforvaltning, sikkerhet og digitalisering som blant annet har ansvar for å koordinere oppfølging av sikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap internt i departementet og overfor departementets underliggende virksomheter. Seksjonen er en del av Plan- og administrasjonsavdelingen i departementet.

Vi søker etter deg som

 • har utdanning på mastergradsnivå på relevante fagområder. Relevant erfaring eller spesialkompetanse kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • kan sikkerhetsklareres og autoriseres for STRENGT HEMMELIG
 • har erfaring fra samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
 • har kjennskap til regelverk og standarder om samfunnssikkerhet og risikovurderinger, samt planlegging av øvelser
 • har god og oppdatert teknologiforståelse
 • har evne til analytisk og strategisk tenkning, tenker helhetlig og fremtidsrettet, er innovativ og bidrar til forbedring
 • er selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • interessante rådgivnings- og utredningsoppgaver i skjæringsfeltet mellom fag og politikk
 • et godt arbeidsmiljø
 • opplæring, som blant annet introduksjonskurs og fadder
 • gode muligheter for egenutvikling
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • lønn iht. Statens regulativ: rådgiver med lønn fra kr. 557 000 - 680 000 og seniorrådgiver med lønn fra kr. 585 000 - 822 000. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For stilling som rådgiver kreves minimum to års relevant arbeidserfaring og for seniorrådgiver kreves minimum fire års relevant arbeidserfaring.

Andre opplysninger:

 • Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren selv har bedt om unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli informert før offentliggjøringen og få mulighet til å trekke søknaden.
 • BFD samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken blir utført etter samtykke fra deg som søker, og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsinformasjon i forbindelse med tilsettingen. 

 Har du spørsmål?

Kontaktpersoner for stillingen:

 • I uke 25, 30, 31 og 32: Avdelingsdirektør Torill Tørlen, e-post: tot@bfd.dep.no, tlf. 990 04 085.
 • I uke 26, 27 og 28: Seniorrådgiver Siri Røkke, e-post: siri.rokke@bfd.dep.no, tlf. 97666354.

BFD som arbeidsgiver

BFD ønsker som arbeidsgiver å speile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn, til å søke jobb i departementet. Vi sørger for å legge til rette arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Powered by Labrador CMS