Ledig stilling:

Er du opptatt av forebyggende helsearbeid?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Vikariat

Arbeidssted: Bardufoss, Norge

Søknadsfrist: 30.05.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Etforsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørendefor å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mangeogså i fredstid.

Trenregimentet Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Helga Hol

Tittel: Obersløytnant/G1

Tlf./E-post: 400 29 701

---------

Navn: Morten Skandfer

Tittel: Major/bedriftsoverlege

Tlf./E-post: 901 23 452

Forsvarets bedriftshelsetjeneste Nord-Norge søker ny medarbeider til vårt kontor på Bardufoss. Som bedriftsfysioterapeut vil du inngå i et tverrfaglig team med 10 andre medarbeidere. Bedriftshelsetjenesten støtter alle Forsvarets avdelinger i Nord-Norge. Vi har etablerte kontorer i Harstad, Bardufoss og på Høybuktmoen/Kirkenes. Stillingen er et vikariat på 50 % frem til 16. april 2024, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Forsvarets bedriftshelsetjeneste er en egenordning i tråd med Arbeidstilsynet. Vurdering av risiko for helseutfall i eksponeringsforhold er en av hovedoppgavene. Vi søker derfor etter en fysioterapeut med forståelse for og kjennskap til risikovurdering og forebyggende helsearbeid. Erfaring fra bedriftshelsetjeneste er en fordel, men det viktigste er interesse og forståelse for fagområdet, og evne og vilje til å tilegne seg nødvendig kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Forebyggende arbeid innen arbeidsrelaterte muskel-skjelett plager og skader
 • Gjennomføre funksjonsvurderinger, arbeidsplassvurderinger og ergonomiske kartlegginger
 • Bidra i systematiske risikokartlegginger av arbeidsmiljøet.
 • Inneha en aktiv rolle innen feltet psykososialt arbeidsmiljø, og bistå med rådgivning på individ- og organisasjonsnivå
 • Gi råd innen sykefraværsoppfølging og IA-arbeid
 • Planlegge og gjennomføre undervisning, kurs og møtevirksomhet i militære og sivile avdelinger.

Du må regne med å reise en del i jobben som bedriftsfysioterapeut.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent fysioterapeut
 • Minimum 3 års relevant erfaring
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner. Søknaden skrives på norsk
 • Førerkort klasse B
 • Den som tilsettes ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse
 • Det er også ønskelig at du har:

 • Videreutdanning innen forebyggende helsearbeid
 • Innføringskurs for BHT-personell
 • Kompetanse innenfor psykososialt arbeidsmiljø
 • Erfaring fra BHT eller HMS-arbeid
 • Gjennomført førstegangstjeneste og kjennskap til Forsvaret.

Vitnemål og attester må lastes opp i Webcruiter

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er positiv, løsningsorientert og har et ønske om å yte service. Du er fleksibel og samarbeider godt med andre, men har også evnen til å arbeide selvstendig. Det er viktig at du er nøyaktig og etterettelig. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et trivelig og hektisk miljø.
 • Gode pensjons - og velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Arbeidstid på 36 timer i uken (ved 100 % stilling) og fleksibel arbeidstid.

Lønn etter Statens lønnsregulativ som bedriftsfysioterapeut i stillingskode 1282, lønnstrinn 53 - 61 for tiden kr 524 700 - kr 594 500 (ved 100 % stilling) avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Av lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS