Ledig stilling:

Vi søker assisterende proviantforvalter

Søknadsfrist: 20.09.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bardufoss

Søknadsfrist: 20.09.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Anne Katrine Rognmo

Tittel: HR-rådgiver

Tlf./E-post: Telefon: 906 95 584

Navn: Veronica Jakobsen

Tittel: kjøkkensjef

Telefon: 943 23 895

Ønsker du en spennende og utfordrende jobb med en god blanding av fysiske og administrative arbeidsoppgaver?

Vi ser etter deg som vil holde vårt reservelager med mat ved like, som trives med et høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver og som i tillegg er opptatt av å yte god service til våre kunder og samarbeidspartnere.

Som assisterende proviantforvalter vil du blant annet ivareta den daglige driften av vårt proviantlager, inkludert mottak og kontroll av varer. I tillegg vil du være stedfortreder for proviantforvalter, noe som blant annet omfatter å sørge for innkjøp og bestilling. Som en del av vårt team på kjøkkenet ved Trenregimentet Bardufoss blir du en av cirka 30 ansatte som blant annet serverer 4 måltider per dag til mellom 600 - 900 personer daglig.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta daglige drift av proviantlager
 • Sørge for varemottak og varekontroll
 • Støtte proviantforvalter og være stedfortreder ved fravær, blant annet være innkjøpsrekvirent og saksbehandler i bestillingssystemet Remedy
 • Delta i renhold av varemottak og lager
 • Utføre enkelt vedlikehold av lagerutstyr og annet utstyr ved kjøkkenet

Kvalifikasjoner:

 • Fullført videregående utdanning innen relevant fagområde
 • Minst 2 år relevant arbeidserfaring
 • Du må kunne norsk godt, både muntlig og skriftlig. Søknaden må skrives på norsk
 • Førerkort klasse B
 • Gode datakunnskaper
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for KONFIDENSIELT før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev (for eksempel innen logistikk, kontor og administrasjonsfag, vaktmester/byggdrift, og kokk/institusjonskokk)
 • Førerkort klasse BE/C1
 • Erfaring fra Forsvarets datasystemer, FFP/FIF og Remedy
 • Gjennomført førstegangstjeneste

Personlige egenskaper:

Til denne stillingen kreves det at du arbeider godt sammen med andre, og at du er fleksibel. Du er også være opptatt av å yte god service. I tillegg arbeider du selvstendig og strukturert. Du har dessuten god ordenssans og er teknisk anlagt.

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Egen bedriftshelsetjeneste
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som kokk, kode 1184 i ltr 27 - 41 for tiden kr 341 300 - 402 000, eller fagarbeider med fagbrev, kode 1203, ltr 40 - 50 for tiden kr 396 900 - 461 300 ved ansettelse av søker med relevant fagbrev. Stillingen lyses ut med forbehold om endelig godkjent lønnsfastsettelse. Av lønn trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS