Ledig stilling:

Vil du bli vår nye sjef Stabsavdelingen Hærstaben?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bardufoss, Norge

Søknadsfrist: 06.06.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Stig Kieding 

Tittel: Oberstløytnant

Tlf./E-post: 77 62 86 32

------------------------------------

Navn: Nylund, Ellen Anita 

Tittel: Seniorkonsulent

Tlf./E-post: 77 62 86 38

Som sjef Stabsavdelingen skal du på vegne av stabssjef Hærstaben lede Hærstaben, herunder koordinere hovedprosessene i avdelingen. Stillingen inngår i Hærstabens ledergruppe og vil være overordnet ansvarlig for avdelingens arbeid. Som sjef Stabsavdelingen får du god innsikt i offentlig forvaltning. Du vil bli kjent med mange ulike fagfelt, og vil jobbe tett med både faglig og administrativ ledelse i Hæren. I Hærstaben arbeider vi sammen for å nå felles mål, og vi forventer ditt bidrag på ulike fagområder. De fleste oppgavene løses i tverrfaglige team, der medarbeidere med ulike fagkompetanser samarbeider. Du må være nysgjerrig på andres faglige vurderinger og synspunkter, og bidra til at vi sammen finner gode løsninger.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og stort ansvar. Du må kunne arbeide selvstendig, målrettet og effektivt når vi sammen skal virke til Forsvarets beste. Arbeidsoppgavene vil måtte påregnes å kunne endres i takt med til enhver tid styrende behov i Hæren og Forsvaret.

Hva skal du jobbe med?

 • Forestå den daglige driften av Hærstaben i fred, krise og krig
 • Ivareta HR-verdikjede i Hærstaben, herunder rekruttere, anvende (beholde) og avvikle personell
 • Ivareta budsjett- og resultatansvar i Hærstaben
 • Foreslå tilpasninger i organisasjonen og rådgi organisasjonen i organisasjonsutvikling og prosessutvikling, herunder bidra i forbindelse med interne omstillinger i Hærstaben
 • Foreslå konsept for systematisk forbedringsarbeid i organisasjonen, og støtte ledelsen i å følge opp at arbeidet gir resultater
 • Ledelse av underlagt personell

Hvilke kvalifikasjoner trenger du for stillingen?

For å være kvalifisert for denne stillingen må du:

 • Ha utdanning på masternivå
 • Ha relevant ledererfaring
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig / NATO Secret før tiltredelse

Videre er det en fordel at søker er kjent med Forsvarets organisasjon.

Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må lastes opp som vedlegg sammen med søknaden.

Hvilken kollega ser vi etter?

 • Gode lederegenskaper
 • Strukturert, nøyaktig og ansvarsfull
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit til deg som leder
 • Gode kommunikasjonsferdigheter - skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

I tillegg til formalkompetanse vil interesse for fagområdene og personlige egenskaper bli tillagt stor vekt. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Hvorfor skal du velge oss?

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et godt kollegialt miljø
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som avdelingsdirektør i stillingskode 1060 i lønnsspenn 78 - 83, for tiden kr. 821.100 - 942.700, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS