Ledig stilling:

Militær lege Setermoen

Søknadsfrist: 01.02.2023

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bardu, Norge

Søknadsfrist: 01.02.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Helga Hol

Tittel: G1/Personalsjef

Tlf./E-post: 400 29 701


Navn: Heidi Rognli Heimdal

Tittel: Avdelingssykepleier

Tlf./E-post: 916 22 866


Navn: Henriette Dillingøen

Tittel: HR-rådgiver

Tlf./E-post: 456 30 209

Vil du jobbe som som militær lege ved Setermoen garnison?

Som lege hos oss vil du bidra ved den militærmedisinske virksomheten i avdelingen. Det er en selvstendig jobb som blant annet innebærer medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, sanitetsstøtte ved øvelser og ved annen etterspørsel, og seleksjon og annet sakkyndig arbeid ved egen og andre avdelinger. Arbeidet utføres i tråd med sivile- og militære reglement.

Setermoen ligger i Bardu kommune i Indre Troms. Nærmeste flyplass ligger på Bardufoss, ca 25 kilometer fra Setermoen. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Setermoen med omkringliggende lokalmiljø har et godt utbygd butikk-, skole- og servicenett. Stillingen er 100%, som innebærer jobb 18 eller 37,5 timer i uken.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid på Setermoen leir, herunder ivareta ansvar for smittevern.
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for avdelingene i leir.
 • Undervise i helsefaglige emner.
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua.
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement.
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger.
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell, samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov.

Kvalifikasjoner

Krav til stilling:

 • Autorisasjon som lege i Norge med full rekvisisjonsrett
 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS1
 • Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU). Søker som mangler GBU kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre befalskurs (for tiden 8 uker)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, samt gjennomføre og bestå fysisk test krav til 4 i styrke og utholdenhet. Link til testkrav: https://www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret

Det er ønskelig med:

 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Erfaring som militær lege

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeisevner
 • Nøyaktighet
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Evne til helhetsoversikt

Vi kan tilby

 • Pendlerstatus kan innvilges ved søknad.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger. Særaldersgrense for militære leger er for tiden 60 år.
 • Stillingen er 100 % med arbeidstid 18 eller 37,5 timer per uke. Redusert bunden arbeidstid 18 timer per uke kommer inn under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid", og kan kombineres med jobb som lege ved annet legekontor.
 • Stillingen er tillagt grad kaptein/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Stillingen lønnes som kaptein etter statens lønnsregulativ i:18 timer per uke: ltr 65-68 (pt. kr 604 000 - kr 636 700) brutto per år.37,5 timer per uke: ltr 79 - 85 (pt. kr 814 900 - kr 965 000) brutto per år.
 • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis grad major, stillingskode 1520 og avlønnes etter statens lønnsregulativ i:18 timer per uke: ltr 70 (pt. kr 661 400) brutto pr år.37,5 timer per uke: ltr 85 - 90 (pt. kr 965 000 - 1 094 800) brutto pr år.
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
Powered by Labrador CMS