Ledig stilling:

Kjøkkensjef

Søknadsfrist: 12.12.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bardu

Søknadsfrist: 12.12.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Lars Dahlberg

Tittel: Plasskommandant

Telefon: 402 35 182

Navn: Henriette Dillingøen

Tittel: HR-rådgiver

Telefon: 456 30 209

Er du god på å planlegge innkjøp og lede daglig kjøkkendrift? Har du interesse for service og gjestenes opplevelse? Ønsker du i tillegg å lede og videreutvikle vår forpleiningstjeneste?

Vi ser etter deg som er opptatt av at matsalen skal være et godt møtested, og at våre gjester skal få en positiv opplevelse av forpleiningen. Som kjøkkensjef hos oss vil du blant annet sørge for at våre kompetente kokker og mellomledere får det beste ut av ressursene. Kjøkkenet har 36 årsverk og skal også drifte kjøkkenet i Gratangen ved behov. Setermoen leir er vertsavdeling for allierte styrker. Disse spiser også i messen.

Setermoen ligger i Bardu kommune i Indre Troms. Nærmeste flyplass ligger på Bardufoss, ca. 25 kilometer fra Setermoen. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Bardu kommune har også et godt utbygd tjenestetilbud til sine rundt 4000 innbyggere.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta det overordnede ansvaret for drift av forpleiningstjeneste i tråd med gjeldende lover og bestemmelser
 • Lede og planlegge produksjonen ved kjøkkenet
 • Sørge for at menyene er i henhold til ernæringsmessige, økonomiske og kvalitetsmessige krav
 • Forvalte ansvaret for IK-mat og IK-HMS innen forpleiningstjenesten i avdeling/leir
 • Utarbeide og revidere turnus- og arbeidsplaner
 • Håndtere budsjett- og økonomiansvar
 • Ivareta det overordnede ansvaret for lærlinger frem til avlagt fagprøve
 • Lede og ivareta rollen som linjeleder

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som institusjonskokk eller kokk
 • Høgskole / universitetsutdanning av minst 2 års varighet innen relevant fagområde som for eksempel økonomi/ledelse, kostholdsøkonomi eller tilsvarende. Relevant ledererfaring kan etter vurdering kompensere for manglende utdanning
 • Ledererfaring fra kjøkkendrift
 • Den som ansettes må ha god helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest før tiltredelse i stillingen
 • Den som ansettes må også kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse
 • Du må i tillegg kunne norsk godt, både muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk
 • Førerkort klasse B

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen relevant fagområde som for eksempel økonomi/ledelse, kostholdsøkonomi eller tilsvarende
 • Kjenne til de overordnede føringene på arbeidsgiverområdet i offentlig sektor
 • Gjennomført førstegangstjeneste

Utdanning og arbeidserfaring må dokumenteres og lastes opp som vedlegg i webcruiter.

Personlige egenskaper:

Stillingen krever at du har evne til å motivere dine medarbeidere, at du arbeider godt sammen med andre og at du er flink til å kommunisere. Du bidrar til et godt og inkluderende arbeidsmiljø og har fokus på å fremme trivsel og samarbeid mellom kolleger. I tillegg er du fleksibel og arbeider strukturert. Du er også kreativ og trives å jobbe når arbeidsdagen til tider er travel.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjons- og velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Vi kan være behjelpelige med å se etter bolig ved behov
 • Fleksibel arbeidstid
 • Alminnelig arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven, for tiden 40 timer per uke inklusiv lunsjpause

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som kjøkkensjef kode 1124, ltr. 54 - 64 pt. kr 491 200 - 583 500 brutto per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS