Ledig stilling:

Forsvarsbygg søker regional datasikkerhetsleder nord

Søknadsfrist: 17.10.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Harstad/Bodø/Lakselv/Bardu, Norge

Søknadsfrist: 17.10.22

Om arbeidsgiver:

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Kontakt:

Navn: Johan Caro

Tittel: Stabsleder

Tlf: 400 29 850


Navn: Pål Grothe

Tittel: Sikkerhetsleder

Tlf: 952 36 698

Forsvarsbygg skal styrke sin sikkerhets- og beredskapsorganisasjon. Vi søker derfor etter regional datasikkerhetsleder, som vil være ansvarlig for regionens utøvende datasikkerhetstjeneste. Stillingens ansvarsområde er hele regionen.

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret.

Avdeling sikkerhet har landsdekkende sikkerhetsansvar på tvers av avdelingene i Forsvarsbygg. Sikkerhetsarbeidet retter seg mot et omfattende antall bygg og anlegg, samt ansatte og underleverandører over hele landet. Sikkerhetsarbeidet krever samarbeid med både Forsvaret og andre etater. Stillingen innebærer arbeid med et variert spekter av sikkerhetsmessige utfordringer og gir gode muligheter for faglig utvikling.

Vi søker etter en sterk fagperson, som ser muligheter og vil være pådriver innenfor sikkerhetsarbeidet i hele Forsvarsbygg.

Arbeidssted for stillingen kan være Setermoen, Harstad og Bodø eller Lakselv

Andre arbeidssteder hvor Forsvarsbygg har kontorer kan også være aktuelle. Merk din søknad med hvilket arbeidssted som kan være aktuelt for deg. En del reisevirksomhet må påregnes.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre forebyggende sikkerhetsarbeid innenfor informasjons- og informasjonssystemsikkerhet i regionen

 • Følge opp og sikre forsvarlig sikkerhetsnivå for regionens skjermingsverdige informasjonssystemer

 • Være regionens rådgiver innen fagfeltet informasjonssystemsikkerhet.

 • Koordinere informasjonssystemsikkerhetsarbeidet internt og med Forsvaret

 • Utarbeide og revidere sikkerhetsdokumentasjon for regionen

 • Føre tilsyn, utføre konfigurasjonskontroll og sikkerhetsrevisjon, samt utføre lokal brukeradministrasjon og tilgangsstyring

 • Utarbeide risikovurderinger med sikkerhetsstyringsplan for oppnåelse av mål og forsvarlig sikkerhetsnivå

 • Oppfølging og gjennomføre sikkerhetstiltak

 • Bistå med brukerveiledning innen fagområdet og bidra til en god sikkerhetskultur

 • Koordinere IT-leveranser til regionen, herunder støtte drift og vedlikehold innenfor informasjonssystemsikkerhet

 • Bistå med øvrig sikkerhetsrelatert arbeid i regionen

Hvem ser vi etter:

For å fungere godt i rollen er det viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Du har god struktur i arbeidet ditt og du har god gjennomføringsevne. Du har også gode analytiske evner og evner godt å sette deg inn i komplekse problemstillinger.

Kvalifikasjoner:

 • Du har utdanning på bachelornivå eller tilsvarende med relevant fagkrets. Relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for formell utdannelse

 • Du har erfaring med informasjonssystemsikkerhet etter sikkerhetsloven

 • Du har erfaring med offentlig forvaltning

 • Du har grunnleggende kjennskap til sikkerhetsloven med forskrifter

 • Du har svært god norsk og engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 • Det er ønskelig at du har kurs innenfor fagområdet

 • Det er ønskelig at du har erfaring fra øvelser innenfor sikkerhet eller beredskap

 • Det er ønskelig at du har kjennskap til byggautomasjon

 • Du har førerkort klasse B

 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig/Nato Secret

Vi tilbyr:

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag.

Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger:

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) fra 639 700,- til 702 100 (lønnstrinn 69 - 74)

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din

 • Vi oppfordrer kvinner til å søke

 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Powered by Labrador CMS