Ledig stilling:

Har du solid kompetanse og erfaring innenfor beredskap?

Søknadsfrist: 20.11.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bardu, Norge

Søknadsfrist: 20.11.23

Om arbeidsgiver:

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar å bygge denne forsvarsevnen, vi utvikler, bygger, drifter og avhender bygg, anlegg og eiendom for forsvarssektoren. Vi er Norges største offentlige eiendomsaktør, en attraktiv arbeidsgiver med ledende fagkompetanse innen bygg og eiendom og en rekke tilknyttede fagområder.

Forsvarsbygg har ansvaret for over 12 000 bygg og anlegg over hele landet, og har til enhver tid ansvaret for cirka 300 aktive investeringsprosjekter. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet.

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Kontakt:

Navn: Runar Henriksen

Tittel: Leder plan og beredskap

Tlf./E-post: 473 44 175

Bli kjent med Forsvarsbygg

Forsvarsbygg drifter noen av Norges viktigste anlegg, både for forsvarssektoren og for øvrige statlige etater. Vi har et viktig samfunnsoppdrag og søker deg som trigges av å være med på å levere tjenester som direkte understøtter forsvarets operative evne og andre grunnleggende nasjonale funksjoner.

Nord-Norge er et satsingsområde for Forsvaret, og Forsvarsbygg skal understøtte med å bygge forsvarsevne både for nasjonale og allierte styrker. I hele Nord-Norge er det endringer tilknyttet Forsvarets tilstedeværelse, og det krever at vi er tett på for å sikre nødvendig understøttelse og prioriteringer.

Vi søker beredskapsleder til Region nord. Som beredskapsleder vil du være ansvarlig for regionens utøvende beredskapstjeneste. En del reisevirksomhet må regnes med. Stillingen rapporterer til Leder plan og beredskap i regionen. Arbeidssted vil være Setermoen.

Gjennom digitalisering styrker vi fremtidens forsvarsevne. Hos oss får du påvirke denne utviklingen innenfor ditt fagområde.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og rådgivning innenfor beredskap i regionen
 • Koordinere beredskapsarbeidet innad i egen region samt med Forsvaret og andre aktører i Totalforsvaret
 • Utarbeide og oppdatere regionale beredskapsplaner
 • Gjennomføre og følge opp arbeidet med tiltakslister for beredskap
 • Innrapportere beredskapsstatus
 • Planlegge og lede gjennomføring av beredskapsøvelser i egen region
 • Utarbeidelse av regionens ordre i forbindelse med øving
 • Være planrepresentant mot Forsvaret (tilsv. G-5)
 • Lede beredskapsarbeidet mot leverandører

Hvem ser vi etter

 • Vi ser etter deg som har gode analytiske og planmessige egenskaper. Du er resultatorientert og har god gjennomføringsevne. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Du er også engasjert og opptatt av faglig utvikling innenfor ditt fagfelt.

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå tilsvarende bachelorutdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har erfaring med beredskapsarbeid, fortrinnsvis fra Hærens plan- og beslutningsprosess
 • Det er ønskelig at du har erfaring med offentlig forvaltning
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra eiendom, bygg og anlegg
 • Det er ønskelig at du har erfaring med sikkerhetsarbeid i henhold til lov om nasjonal sikkerhet
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra øvelser innenfor sikkerhet eller beredskap
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret

Vi tilbyr

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Du vil også kunne få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med mulighet for boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 143471364) fra kr. 679 600,- til kr. 777 900,- (lønnstrinn 69 76)
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Vi oppfordrer kvinner til å søke
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fraoppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge
Powered by Labrador CMS