Ledig stilling:

Ingeniør FNT

Søknadsfrist: 01.10.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Røyken, Norge

Søknadsfrist: 01.10.21

Om arbeidsgiver:

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive flyreiser med i underkant av 55 millioner passasjerer årlig. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Noe over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Kontakt:

Navn: Knut Ørjan Olsen Paulgaard

Tittel: Driftsansvarlig ØST FNT

Tlf./E-post: +47 911 35 126, [email protected]

Avinor Flysikring Systemdrift Røyken, drifter teknisk utstyr på Røyken kontrollsentral, Rygge flyplass, Sandefjord lufthavn Torp, Notodden flyplass samt en rekke installasjoner i terrenget deriblant to radarer.

Nye ATM (Air Traffic Management) og CNS (Communication Navigation Survailance) systemer er under innføring og stillingen inngår i et team som skal overta driften av disse etter prosjektperioden. Disse systemene vil kreve en kombinasjon av kunnskap om datakommunikasjon, IT og tradisjonell radioteknikk.

Stillingen skal i tillegg ivareta kontroll, drift og vedlikehold av eksisterende flynavigasjonsutstyr og innebærer gode utviklingsmuligheter og stor variasjon i oppgaver, deriblant deltakelse i driften av øvrige lokale og regionale flynavigasjonssystemer på lufthavner og på stasjoner i terrenget.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå med drift av lufttrafikksystemer (ATS) inkl. radar- og flygeplan- prosesseringssystemer, informasjonssystemer, tårn/ posisjonsutstyr med tilhørende nettverksløsninger, kommunikasjon (COM), navigasjon (NAV), meteorologisk utstyr (MET) og andre kontrollhjelpemidler innen sivil luftfart
 • Utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver innen IKT- og svakstrømsområdet, eventuelt andre oppgaver i henhold til lokale avtaler med den enkelte lufthavn og lufttrafikk enhet
 • Bistand ved vedlikehold, renoveringer og anskaffelser innen regionens ansvarsområde etter behov
 • Inngå i enhetens vakt og beredskapsordning 24/7
 • Kontroll, drift og vedlikehold av utstyr og systemer innenfor enhetens ansvarsområde
 • Delta i planlegging, prosjektarbeid, installasjon, test/verifikasjon og dokumentasjon
 • Bistå med daglig drift av informasjonssystemer (ATS), kommunikasjon- (COM), navigasjon- (NAV) og meteorologi-utstyr (MET) og tilhørende nettverksløsninger
 • Delta i planlegging, prosjektering, installasjon, test/verifikasjon og dokumentering ved anskaffelser
 • Følge gjeldende sikkerhetsstyringssystem (SMS) og til enhver tid gjeldende forskrifter, instrukser og prosedyrer for tjenesten
 • Bistå med relevant saksbehandling/dokumentasjon
 • Deltakelse i intern opplæring av personell i Avinor Flysikring AS

Kvalifikasjoner:

Formelle krav til utdanning:

 • Ingeniør eller Bachelor i ingeniørfag, elektronikk, telekommunikasjon/telematikk eller tilsvarende
 • Gjennomføre nødvendig opplæring som kreves i stillingen
 • Førerkort kl. B
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig
 • Det er en forutsetning for stillingen å inneha eller oppnå sikkerhetsklarering

Bør krav:

 • Erfaring i bruk av datautstyr for styring, overvåking og kontroll
 • Erfaring med drift av Windows operativsystemer
 • Erfaring fra reparasjonsarbeid av svakstrøm-utstyr
 • Gode kunnskaper om datakommunikasjon og radioteknikk
 • Erfaring med kommunikasjonssentraler (VCS) og/eller sanntids datasystemer
 • Driftserfaring fra systemer innen stillingens primære ansvarsområde
 • Erfaring med drift av UNIX operativsystem (gjerne Linux)
 • Gode kunnskaper om datakommunikasjon

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid
 • Levere tjenester på en effektiv måte, bl.a. gjennom selvstendig, systematisk og resultatorientert arbeidsform
 • God evne til å orientere seg utad for å oppnå resultater
 • Evne til praktisk problemløsning
 • Evne til hurtig å skaffe seg oversikt over feilsituasjon og iverksette feilretting
 • Være serviceinnstilt ovenfor eksterne og interne kunder
 • Vilje til å gjennomføre nødvendig opplæring og vedlikeholde egenkompetanse
 • Vilje til omstilling og fleksibilitet
 • Bidra til positivt omdømme av Avinor
 • God evne til å utnytte ressursene i organisasjonen
 • Være i fysisk form for å kunne utføre tjeneste også på fjelltoppstasjoner inkludert bruk av snøscooter og terrengkjøretøy

Avinor Flysikring kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ. Oppgaver og innhold i stillingen kan bli justert i forbindelse med framtidige endringer seksjonen eller i Avinor Flysikring.

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Driftsansvarlig ØST FNT, Knut Ørjan O. Paulgaard.

Powered by Labrador CMS