Ledig stilling:

Avdelingsdirektør for avdeling for beskyttelse av myndighetspersoner

Søknadsfrist: 23.08.22

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 23.08.22

Om arbeidsgiver:

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Kontakt:

Navn: Roger Berg

Tittel: Sjef PST

Tlf.: 23 30 55 00

Vi søker en tydelig, modig og trygg leder for vår avdeling for beskyttelse av myndighetspersoner (BMP). Avdelingen er nyopprettet og omfatter blant annet de samlede nasjonale livvakttjenestene samt sikkerhetssjåførene for regjeringsmedlemmene m.fl.

BMP har et nasjonalt ansvar for å utføre livvakttjeneste og sikker transport for norske og utenlandske myndighetspersoner på norsk territorium. PSTs livvakter følger også enkelte norske myndighetspersoner på utenlandsreiser. Nasjonalt skal PST bistå stedlige politidistrikter med livvakter, sikkerhetssjåfører og eventuelt sikkerhetskoordinatorer. Disse avgis og underlegges stedlig politimester.

Avdelingen skal drive forebyggende virksomhet ved å formidle trusselbildet og gi råd til myndighetspersoner samt gi sikkerhetsfaglige råd til Politidirektoratet. Avdelingen skal arbeide helhetlig, dynamisk og ressurseffektivt i beskyttelsen av myndighetspersoner, og bidra til etablering av sikkerhetsmessige rammer for å kunne utøve politisk virksomhet og demokratiutvikling.

Stillingen rapporterer til sjef PST og er en del av PSTs ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsdirektør har du resultat-, personal- og budsjettansvar for egen avdeling.

Du må ha god oversikt over ansvarsområdene og prioritere oppgaver i henhold til tildelte ressurser. I tillegg har du faglig oppfølgingsansvar for PSTs distriktenheter innen avdelingens ansvarsområder. Du må ha fokus på kontinuerlig effektivisering og utvikling av avdelingen som et bidrag til PSTs utvikling, som blant annet innebærer å bidra med et strategisk fokus i PSTs ledergruppe og delta i eksterne fora nasjonalt og internasjonalt.

Videre innebærer stillingen videreutvikling av avdelingens koordinering og samhandling med Statsministerens kontor, departementene, Politidirektoratet, politidistriktene, Forsvaret og andre.

Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST. Som avdelingsdirektør må du legge til rette for medarbeider- og kompetanseutvikling samt et godt samarbeid på tvers av organisasjonen.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med god forståelse av PSTs samfunnsoppdrag samt erfaring fra liknende arbeidsområder. Du må kunne vise til relevant ledererfaring med meget gode resultater. Kandidaten vi ser etter har høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Det vil være en fordel med lederutdanning og med erfaring fra gjennomførte endrings- og utviklingsprosesser. Du bør kunne vise til initiativ og resultater fra organisasjons- og kulturutvikling.

Erfaring fra mediehåndtering vektlegges. Du bør ha erfaring fra sikkerhets- og beredskapsarbeid og kunnskap om politiets sikkerhets- og beskyttelsestiltak.

Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Vi søker en avdelingsdirektør som er strategisk og helhetstenkende. Du må aktivt kunne bidra til at PST som organisasjon evner å tilpasse seg trusselbildet. Du tenker langsiktig samtidig som du har gjennomføringsevne i det daglige arbeidet. Du er etisk bevisst, god til å bygge relasjoner og til å samhandle internt og eksternt. Videre er du en leder som kommuniserer godt og som setter retning. Du er god til å lede, samle og motivere dine ansatte.

Det søkes etter en person som er initiativrik, kreativ og inkluderende. Du må evne å videreutvikle PSTs arbeid med beskyttelse av myndighetspersoner. Som avdelingsdirektør har du en tillitsvekkende fremtreden og evner å formidle komplekse saker på en forståelig måte tilpasset målgruppen. Du er innovativ og er svært opptatt av faglig og teknologisk utvikling.

Du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. Det forventes at du tilegner deg opplæring som tilbys internt i organisasjonen, og at du deler din kompetanse.

Vi tilbyr

I PST vil du få muligheten til å jobbe i en virksomhet med et krevende og motiverende samfunnsoppdrag. Stillingen inngår i PSTs ledergruppe og gir stor påvirkningsmulighet for avdelingen og tjenestens videre utvikling og retning.

Du vil få lønn etter avtale innenfor spennet kr 1 250 000 til 1 450 000 i stillingskode som avdelingsdirektør (SKO 1060).

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.

Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Powered by Labrador CMS