Ledig stilling:

Vil du bli en del av vårt team og forebygge uønskede hendelser i norske havner?

Søknadsfrist: 24.06.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Arendal, Norge

Søknadsfrist: 24.06.24

Om arbeidsgiver:

Kystverket tar ansvar for sjøveien. Vi sørger for sikker og effektiv ferdsel langs kysten og inn til havner, og har ansvar for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning. Vi har ca. 1000 ansatte innenfor en rekke ulike fagområder. Av disse jobber over halvparten i operativ virksomhet. Vi arbeider for å gjøre kysten og havområdene våre til verdens sikreste og reneste. Til dette trenger vi engasjerte, fremtidsrettede og pålitelige medarbeidere langs hele kysten. Les mer om oss på www.kystverket.no. Se video om Kystverket her: https://www.youtube.com/embed/
i1PVcvHEtL4

Kontakt:

Navn: Richard Lobb Utne

Tittel: Avdelingsleder

Tlf./E-post: 46788830 / richard.utne@kystverket.no

Avdelingen for maritim sikring ønsker å styrke laget med en ny medarbeider med kunnskap om risikostyring og sikkerhetsledelse. Arbeidet med maritim sikring har som mål å forhindre tilsiktede uønskede handlinger mot skip og havneanlegg. Avdelingen for maritim sikring forvalter ISPS-regelverket for hele kongeriket. Vi er sektor responsmiljø for digitale trusler i det maritime domenet, og vi forvalter også andre forskrifter som innebærer nært samarbeid med blant annet Politi, Toll og Forsvaret.

Som vår nye medarbeider vil du bidra til at forvaltning av internasjonalt regelverk for maritim sikring gjennomføres i norske havner og havneanlegg. Arbeidsoppgavene knytter seg i hovedsak til godkjenning av sikringsrisikoanalyser og sikringsplaner for havn og havneanlegg, samt tilsyn med havner og havneanleggene disse angår. Avdelingen er i en digital transformasjon, noe som innebærer behov for både analytiske egenskaper og IKT-systemforståelse.

Stillingen inngår i avdelingen for maritim sikring, som tilhører virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket. Avdelingen har ansatte i Arendal, Haugesund, Ålesund, Honningsvåg og Kabelvåg. Lederen for avdelingen er plassert i Arendal.

Kystverket har rundt 45 ansatte i Arendal, avdelingen for maritim sikring har 5 ansatte på denne lokasjonen. Som ansatt i Arendal vil du ha utstrakt kontakt og samarbeid med kollegene dine i resten av landet. Vi kan tilby engasjerende arbeidsoppgaver og gode kolleger – i en spennende etat!

Arbeidsoppgaver

 • Godkjenning av sikringsrisikoanalyser og sikringsplaner av havneanlegg
 • Saksbehandling 
 • Tilsyn med havneanlegg 
 • Stillingen medfører utstrakt reisevirksomhet
 • Stillingen kan bli tillagt vaktordning 
 • Andre arbeidsoppgaver kan tillegges

Kvalifikasjoner

Det er krav om: 

Mastergrad i risikostyring, sikkerhetsledelse, samfunnsikkerhet eller annen relevant fagretning

Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner på norsk, samt generelt gode engelskkunnskaper

Førerkort klasse B

Det er ønskelig med: 

Kjennskap til eller erfaring med havner/havnedrift

Relevant erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling

Relevant erfaring med sikringsrisikoanalyser

Kjennskap til relevante regelverk og standarder for risikostyring 

Erfaring fra tilsyn

IKT-kompetanse 

Den som blir ansatt må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig. Det er en forutsetning for å inneha stillingen at det til en hver tid finnes gyldig sikkerhetsklarering for hemmelig (H). Vi opplyser om at klareringsmyndighetene har en streng praksis ved vurdering av nødvendig tilknytting til Norge ifm klarering. Søkere bes gjøre seg kjent med kravene på nettsidene til Sivil klareringsmyndighet.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Fleksibel og selvstendig med evne til å ta initiativ
 • Stillingen innebærer omfattende utadrettet virksomhet og kandidaten må evne å representere Kystverket på en trygg og profesjonell måte 
 • Stillingen innebærer teamarbeid og personlige egenskaper vektlegges 
 • Sammen med oss må du kunne identifisere deg med Kystverkets verdier som er fremtidsrettet, engasjert og pålitelig.

Vi tilbyr

 • Et fellesskap som jobber for å gjøre kysten og havområda til verdens sikreste og reneste
 • Et spennende og viktig samfunnsoppdrag for havnasjonen Norge
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver, lønn fra ltr.64 - 76, fra brutto kr. 624 500 til brutto kr. 777 900 avhengig av kvalifikasjoner. Ev. pålagt overtid kompenseres
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Feriehjemsordning ved flere av fyrene til Kystverket
 • Arbeidssted for tiden Arendal

Vi er opptatt av at våre kollegaer representerer hele befolkningen, og oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Har du behov for tilrettelegging, ivaretar vi det. Mer informasjon om dette finner du her: https://arbeidsgiver.dfo.no/positivsaerbehandling.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes når du søker. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Powered by Labrador CMS