Ledig stilling:

Leder for Forsvarsbyggs drift av Garnisonen i Porsanger og Vest-Finnmark

Søknadsfrist: 11.04.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Porsangmoen, Norge

Søknadsfrist: 11.04.21

Om arbeidsgiver:

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren.I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Bli kjent med Forsvarsbygg

Kontakt:

Navn: Erlend Kroken

Tittel: Regional KAM

Tlf.: 970 49 039

Ønsker du å være en del av Forsvarets oppbygging i Finnmark?

Finnmark landforsvars oppbygging er en stor og viktig satsning for Forsvaret, med en investeringsramme på 1,5 mrd. Forsvarsbyggs arenaleder på Porsangmoen har en sentral rolle i denne utviklinga. Sammen med Forsvarets ledelse og brukerne i leiren har arenalederen ansvaret for driften av Forsvarets anlegg på både Porsangmoen og Banak, samt øvrig eiendom, bygg og anlegg i Vest-Finnmark.

Arenaleder har direkte ansvar for driftsleveransen lokalt, og skal sørge for at denne løses innenfor fastsatte rammer, målsettinger, lover og regler. Arenaleder er lokal avdelingsleder, og har personalansvar for driftspersonellet (driftsplanleggere og driftsteknikere) – for tiden 12 personer.

Arenaleder ved Porsangmoen og Banak skal gjennom god dialog med Forsvaret finne de beste løsningene for Forsvaret og Forsvarsbygg. Arenaleder skal være det samlende knutepunktet for all aktivitet og informasjonsflyt mellom brukerne og Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg ser etter en trygg og tydelig leder, som kan bidra til god drift og utvikling av arenaen. Stillinga som arenaleder er underlagt leder drift, som har direkte ansvar for driftsleveransen i hele regionen.Forsvarsbygg ligger under vilkårene i offentlighetsloven – særlig offentliglova § 25.Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver

 • Lede og samordne alle Forsvarsbygg sine aktiviteter, slik at tjenestene leveres effektivt og med riktig kvalitet. Initiere nødvendig kontakt og samarbeid i formelle og uformelle fora med enheter internt i Forsvarsbygg
 • Lede prosesser for planlegging og gjennomføring av alle tiltak som utføres med egne og innleide ressurser, innenfor de budsjettrammer som er gitt.
 • Initiere til kontinuerlig dialog med Forsvarets ledelse i området.
 • Planlegge, lede og gjennomføre arenateammøte for koordinering av Forsvarsbyggs ulike avdelinger på arenaen
 • Sørge for at Forsvarsbygg ivaretar lokalt lederskap på vegne av hele Forsvarsbygg, samt tar vare på sin rolle som vertskap, og er Forsvarets viktigste lokale kontaktpunkt i området.
 • Budsjettansvar for egen enhet, og resultatansvar for eget timeregnskap for arbeid utført under tilleggs- og forsyningsavtaler, samt vedlikeholdsarbeid
 • Personalansvar for ansatte i egen enhet, med oppfølging/utvikling av medarbeidere.
 • Proaktivt og på anmodning bidra med råd og rettledning mot ulike byggeprosjekt.

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring
 • Minimum 2 års høyere utdannelse (gjerne teknisk), alternativt teknisk fagskole
 • Kjennskap til eiendomsforvaltning
 • Prosjektledererfaring er ønskelig
 • God kjennskap til bruk av økonomistyringsverktøy, for eksempel Agresso
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til nivå Hemmelig

Personlige egenskaper

Vi ser etter en leder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må evne å ta avgjørelser og ha god gjennomføringsevne. Videre ser vi for oss at du er strukturert og har en ryddig og representativ adferd. Du må også ha evne til å tenke helhet og kunne gjøre gode prioriteringer, samtidig som at du må være åpen for endringer.

Vi tilbyr

 • Lønn som ingeniør/overingeniør (kode 1083/1087) fra kr 643 000,- til kr 726 400,- (ltr 70 - 76). Endelig lønnsplassering vil bli gjort etter en vurdering av kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
Powered by Labrador CMS