Ledig stilling:

Assisterende kjøkkensjef

Søknadsfrist: 23.07.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: vikariat

Arbeidssted: Andøya

Søknadsfrist: 23.07.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

133 Luftving holder til på Andøya flystasjon. Det er basen for de maritime patruljeflyene til Forsvaret, P-3 Orion. Ingen andre fly kan overvåke så langt til havs som Orion-flyene.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Laila Asperheim

Tittel: kjøkkensjef

Telefon: 76 11 68 11

Navn: Wenche Rønneberg

Tittel: HR-rådgiver

Telefon: Telefon: 76 11 63 12 / 952 42 053

Er du god til å planlegge innkjøp og lede den daglige kjøkkendriften? Er du opptatt av å yte god service? Ønsker du å være med å lede og videreutvikle vår forpleiningstjeneste?

Ved stasjonsgruppe Andøya sitt kjøkken ser vi etter deg som er opptatt av at våre gjester skal få en positiv opplevelse av vår forpleining, og at matsalen skal være et godt møtested. På kjøkkenet vårt lages det frokost, lunsj, middag og kvelds for våre menige mannskaper. Vi produserer også mat ved øvelser og andre aktiviteter. I tillegg lages det flymat for flybesetningen på P3 Orion. I 2019 ble kjøkkenet vårt kåret til Forsvarets beste kjøkken. Dette er vi svært stolte av.

Vikariatet har en varighet på to år med mulighet for forlengelse.

Høres det spennende ut med en inkluderende arbeidsplass og interessante arbeidsoppgaver? Da ser vi frem til å motta din søknad!

Arbeidsoppgaver:

 • Være stedfortreder for kjøkkensjefen
 • Planlegge meny og foreta innkjøp i samarbeid med kjøkkensjefen
 • Planlegge og lede den daglige kjøkkendriften
 • Delta i alle prosesser innenfor kjøkkendrift
 • Produsere, klargjøre og anrette messens serveringstilbud
 • Utføre vask og renhold av kjøkkenfasiliteter i henhold til IK-medbestemmelser
 • Kundeoppfølging under måltidene

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som institusjonskokk eller kokk med fagbrev. Annen utdanning og/eller lang og relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Ha god helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest før tiltredelse
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Du må også kunne norsk godt, både muntlig og skriftlig

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant arbeidserfaring fra kjøkken ved institusjon/storhusholdning
 • Ledererfaring
 • Høgskoleutdanning med relevant fagområde innen kosthold, ernæring, helse
 • Kunnskap om IK-mat system
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som

 • har gode lederegenskaper
 • er faglig dyktig
 • kan arbeide selvstendig og strukturert
 • arbeider godt sammen med andre
 • er fleksibel og serviceinnstilt
 • har evne til både å gi og motta veiledning

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper. Aktuelle søkere vil bli innkalt inn til intervju.

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som assisterende kjøkkensjef, kode 1123, ltr 49-59, for tiden kr 444 700 - 526 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Det tas forbehold om endelig sentral lønnsfastsetting.

Vi gjør oppmerksom på at virksomheten ved Andøya flystasjon er vedtatt nedlagt i løpet av 2023. Det er imidlertid ikke avklart hvorvidt det fortsatt blir aktivitet ved flystasjonen fra 2024. Det er heller ikke avklart hvilket omfang en eventuell videre aktivitet vil ha.

Som søker på stillingen må du laste opp kopier av attester, førerkort, vitnemål, fagbrev osv. som vedlegg i Webcruiter.

Powered by Labrador CMS