Ledig stilling:

Andøya Space søker Director Property and infrastructure / Eiendomsdirektør

Søknadsfrist: 01.10.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Andenes, Norge

Søknadsfrist: 01.10.23

Om arbeidsgiver:

Andøya Space er et norsk selskap innen aerospace som er 90 % eiet av Nærings- og fiskeridepartementet. Vi gjør forskere i stand til å utforske atmosfæren ved hjelp av raketter, ballonger, ubemannede fly og avanserte bakkebaserte instrumenter. Vi gjør ingeniører i stand til å teste ut ny teknologi innenfor aerospace og forsvar. Vi utdanner og inspirerer neste generasjon forskere og ingeniører. Vi arbeider nå for å etablere en europeisk oppskytningsbase for små satellitter i Norge.

Se også https://www.andoyaspace.no/

Kontakt:

Navn: Ketil Olsen

Tittel: CEO & President • Andøya Space

Tlf: 40220422

Andøya Space har siden 1962 tatt rommet i bruk. Gunstig geografisk plassering gjør at Andøya er det beste stedet i Europa for oppskyting av sonderaketter og satellitter. Vi ekspanderer og bygger ut vår infrastruktur og etablerer nå en egen eiendomsenhet for bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Selskapet har et globalt fokus og er i sterk vekst og kan tilby et dynamisk og internasjonalt arbeidsmiljø.

Andøya Space konsernet står sentralt i den fremtidige utviklingen av både norsk og europeisk romindustri. Vi har en etablert bygningsmasse som trenger fornyelser, vi etablerer en romhavn og vurderer flere andre byggeprosjekter, bl.a. et nytt hovedkontor. Konsernet står framfor mange spennende oppgaver.

Vi søker derfor etter en erfaren Eiendomsdirektør som ønsker å lede den videre utviklingen av vår eiendomsmasse og infrastruktur samt konsernets kommende byggeprosjekter på Andøya. Du vil få totalansvaret for videre utbygging av bygg ved Norges nye romhavn lokalisert på Nordmela i tett samarbeid med datterselskapet Andøya Spaceport. Andøya Space ekspanderer på flere områder og i porteføljen din vil det også ligge andre byggeprosjekter som ny utskytingsrigg for sonderaketter og nytt hovedkontor for konsernet.

Du må ha høy gjennomføringsevne, være god på etterprøvbarhet og ha høy kompetanse innen byggfaget. For å lykkes må du evne å håndtere svært varierte situasjoner som er kritisk for måloppnåelse. Du drives av muligheten til å påvirke, utvikle og motivere medarbeidere, god koordinering med forretningsområdene og andre samarbeidspartnere til oppnåelse av felles målsetninger.

I lederteamet vil du ha erfarne ledere med kompetanse på byggetekniske fag. Totalt vil ditt nærmeste team bestå av rundt 3 dedikerte medarbeidere. Stillingen rapporterer til konsernsjef i Andøya Space.

Det er ønske med snarest tilsetting men senest innen februar 2024. Jobbsted er Andøya.

Arbeidsoppgaver

Dine oppgaver vil bestå i:

 • Du leder arbeidet med planlegging, bygging, ferdigstillelse og overlevering av bygg og infrastruktur i konsernet på en kostnadseffektiv måte
 • Du avklarer utbyggingen av romhavnen etter krav og i samarbeid med daglig leder i Andøya Spaceport.
 • Du rapporterer løpende fremdrift i romhavnprosjektet til prosjektstyret, samt rapporterer de store linjene til Konsernstyret.
 • Du utarbeider anskaffelses- og kontraktstrategier, herunder anbudsdokumenter og kostnadskalkyler og følger opp mot entreprenør samt leder Samspillstyret.
 • Du holder god økonomisk oversikt og risikostyrer prosjektet.
 • Som Eiendomsdirektør ønsker vi at du aktivt bidrar i utvikling av faget prosjekt- og prosjekteringsledelse i konsernet
 • Du bidrar aktivt i selskapets dialog på fagfeltet med eiere og samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

For å lykkes i rollen som Eiendomsdirektør er det viktig at du er en lagspiller med svært gode kommunikasjonsevner.Ønskelig erfaring og kompetanse:

 • Bred ledererfaring innenfor prosjekt- og prosjektering
 • Erfaring fra store komplekse prosjekter er sentralt med overordnet ansvar for rapportering, gjerne med ansvar for både infrastruktur - og byggteknisk vil være en fordel
 • Gode kunnskaper i norsk- og engelsk - både skriftlig og muntlig
 • Relevant utdanning, fortrinnsvis mastergrad eller tilsvarende.
 • Formell prosjektlederutdanning inkl. sertifisering er fordelaktig
 • God kjennskap til anskaffelser og relevante kontraktsformer. Erfaring med samspill entreprise står sentralt

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner både overfor interne kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Selvstendig, beslutningsdyktig, resultatorientert, utadvendt og proaktiv
 • God på etterprøvbarhet / dokumentasjon
 • Evne til å holde hodet kaldt i en hverdag med høyt tempo
 • Personlig integritet og egnethet
 • Mål-, kostnads- og systemfokusert
 • Opptatt av bærekraft og miljø. Verdier som er i tråd med Andøya Space sine verdier: Innovativ, samarbeidende samt kompromissløs på sikkerhet og kvalitet
 • Stillingen vil kreve sikkerhetsklarering

Vi tilbyr

Vi kan tilby utfordrende arbeid i et trivelig og dynamisk arbeidsmiljø i et konsern i vekst. Arbeidsstedet som er Andøya Space, kan tilby et attraktivt internasjonalt miljø, lønn etter avtale, gode utviklingsmuligheter, kollektiv pensjons- og forsikringsavtaler, muligheter for AFP, fleksibel arbeidstid og ulike velferdstilbud. Ved behov vil vi være behjelpelige med flytting til Andøya, etter avtale.

Powered by Labrador CMS