Ledig stilling:

Har du interesse for undervannsdomenet og liker å dykke ned i detaljene?

Søknadsfrist: 28.11.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 28.11.22

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

Kontakt:

Navn: Faglige spørsmål

Tlf./E-post: 23 09 45 90

Ved Etterretningstjenestens hovedkvarter i Oslo er det ledig stilling som analytiker inne akustisk etterretning. Akustisk etterretning (ACINT - Acoustic Intelligence) er et spennende og teknisk avansert fagområde hvor man fremskaffer etterretningsinformasjon basert på bearbeiding og analyse av akustiske data.

Er du interessert i undervannsdomenet? Ønsker du å dykke ned i detaljene? Blir du motivert av en teknisk og analytisk arbeidshverdag? Da kan du være rett kandidat!

Som overingeniører innenfor dette avanserte fagfeltet vil arbeidsoppgavene dreie seg om å behandle og prosessere data fra ulike akustiske sensorer, gjennomføre signalteknisk analyse ved grundig og spesialisert bruk av spesifikk programvare. Eksempler på relevant utdanning for stillingen kan være innenfor oseanografi, sensorsystemer, elektronikk, fysikk eller våpenteknisk utdanning fra forsvaret. Faglig interesse innenfor undervannsdomenet, databehandling og teknisk analyse er fellesnevnere for faggruppen du kan bli en del av. Sammen fremskaffer teamet unik og viktig informasjon og bidrar til etterretningstjenestens viktige samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre signalteknisk analyse av akustiske data innefor våpenteknisk tematikk
 • Optimalisere bruk av spesifikk programvare for analyseformål
 • Støtte aktuelle miljøer i Forsvaret

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • God systemforståelse og overordnet kjennskap til etterretningstjenesten og forsvarets virksomhet

Ønsket-krav:

 • Mastergrad innen relevant fagområde
 • Utdanningsretning innenfor emner som akustikk, oseanografi, elektronikk, sensorsystemer eller våpentekniske områder fra forsvarssektoren
 • Erfaring fra behandling av akustiske data og/eller kjennskap til relevante våpentekniske områder

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Lønn og vilkår

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 553 500– 677 000 [Lønnstrinn: 60-71] i stillingen som overingeniør (kode:1087) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.Powered by Labrador CMS