Ledig stilling:

Vil du koordinere OSINT-oppdrag og -innhenting i Etterretningstjenesten?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 28.06.24

Om arbeidsgiver:

Hva er det egentlig som skjer i verden?

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer. 

Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.

Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Kontakt:

Navn: Kontaktperson fag

Tlf./E-post: 23 09 44 23

-------------------------------------------

Navn: Kontaktperson HR

Tlf./E-post: 23 09 43 31

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vil du bidra til god oppdragsløsning og informasjonsflyt innen OSINT i Etterretningstjenesten?

Vi ser etter en innhentingskoordinator som vil ha som hovedoppgave å koordinere oppdrag og innhenting i seksjon for OSINT i Etterretningstjenesten og bistå i å støtte ledelsen i å forvalte produksjon innenfor vårt disiplinansvar.

For å lykkes i stillingen som innhentingskoordinator forventes god evne til å arbeide selvstendig med systematisering av informasjon. Det kreves gode vurderingsevner og evne til en strukturert og metodisk tilnærming til problemstillinger. Dine skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner bør være gode.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og forvalte innkommende oppdrag
 • Organisere og videreutvikle innhentingsarbeidet
 • Bygge og vedlikeholde oversikt over seksjonens innsamling og produksjon
 • Bistå seksjonen med kompetanseheving på etterretningsprosesser og oppdragsløsning

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Operativ tjeneste
 • Gode engelskkunnskaper
 • Relevant erfaring fra Forsvaret eller sammenlignbar virksomhet

Det er ønskelig med:

 • For å bli ansatt som seniorrådgiver kreves mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde.
 • Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Erfaring fra seksjonens fagfelt og/eller erfaring som IBK/IM
 • Teknisk kompetanse og kunnskap om informasjonsforvaltningssystemer

Særskilte krav:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering. For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 646.000 – 777.900 [lønnstrinn 66-76] i stilling som rådgiver (kode: 1434) eller innenfor spennet kr. 732.300 – 919.200 [lønnstrinn 73-82] i stiling som seniorrådgiver (kode: 1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Powered by Labrador CMS