Ledig stilling:

Analytiker innen kinesisk sikkerhetspolitikk

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 10.04.2023

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

Tlf./E-post: 23 10 43 19

Vi søker deg som har erfaring fra analysearbeid relatert til Kina, eller lang erfaring med etterretning. Du motiveres av å levere kvalitet i et sterkt fagmiljø med høye krav til leveranser. Du har et godt analytisk hode, solide skriveferdigheter og god formidlingsevne. Du har evne til å omstille deg når situasjonen krever det, er initiativrik og løsningsorientert. Du har gode samarbeidsegenskaper og trives både med å jobbe selvstendig og i tverrfaglige grupper.

Som analytiker i Etterretningstjenesten vil du få stort faglig ansvar og tillit. Vi ser etter kandidater som har stor faglig nysgjerrighet og integritet, og som ønsker å bidra til å forme et prioritert fagfelt i utvikling.

Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

 • Analysere, bearbeide, vurdere og rapportere om utviklingen innen prioriterte områder relatert til kinesisk sikkerhetspolitikk
 • Delta i etterretningsprosesser
 • Delta og gi vurderinger i møter internt, eksternt, nasjonalt og internasjonalt
 • Delta i og gi vurderinger til andre fag- og arbeidsgrupper relatert til fagområdet
 • Anvende og utvikle analysemetoder og -verktøy

Som rådgiver er hovedansvaret analyse, koordinering og utvikling av faglige vurderinger innenfor et definert arbeidsområde. Du vil, sammen med andre, presentere Etterretningstjenestenes vurderinger i og utenfor virksomheten.

Som seniorrådgiver du også ansvarlig for å utvikle metoder, prosesser og/eller systemer innfor fagområdet og fatte beslutninger av faglig karakter. Du vil kunne ha selvstendig ansvar for representasjon i og utenfor virksomheten, samt drive faglig veiledning og opplæring av kolleger innen samme fag-/arbeidsgruppe.

Kvalifikasjoner

For rådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Minst to års erfaring fra analysearbeid knyttet til Kina. Lang erfaring med analysearbeid knyttet til andre relevante fagområder, eller etterretningsrelatert erfaring, kan etter vurdering kompensere for manglende erfaring med Kina.

For seniorrådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Minst fem års erfaring fra analysearbeid knyttet til Kina. Lang erfaring med analysearbeid knyttet til andre relevante fagområder, eller etterretningsrelatert erfaring, kan etter vurdering kompensere for manglende erfaring med Kina.

Det er ønskelig med:

 • Kinesisk språkkompetanse
 • Etterretningsrelatert tjenesteerfaring

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelsestidspunktet.Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • God evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • God vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert holdning

Teamkompetanse vektlegges ved tilsetting. Med dette menes at din bakgrunn (tematisk/operativt) vil sees i sammenheng med kompetansen tilgjengelig i eksisterende team, samt Etterretningstjenestens til enhver tid prioriterte oppgaver og behov.

Vi kan tilby

 • Rådgiver (kode 1434) lønn: kr 604 400-714 000 (lønnstrinn 65 - 74) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Seniorrådgiver (kode 1364): lønn kr 677 000- 864 500 (lønnstrinn 71-81) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Powered by Labrador CMS