Ledig stilling:

Troppssjef EOD-tropp

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Mogreina, Norge

Søknadsfrist: 01.05.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Forsvarets logistikkorganisasjon fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft.

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) utdanner spesialister innen logistikk og transport, vedlikehold og forvaltning.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Maukeng, Chris-Marius Taarneby

Tittel: Kommandérsersjant

Tlf./E-post: +47 63 92 57 54

Forsvarets ammunisjons- og EOD-skole (FAES) har en ledig stilling som troppssjef i EOD-troppen (EODTR). Troppssjef EODTR er en stilling innen fellesoperativ logistikk og operasjonsstøtte i forsvaret. FAES er fag- og utdanningsansvarlig for ammunisjonsforvaltning i Forsvarssektoren, og for eksplosivrydding (EOD) i Forsvaret. FAES stiller operative leveranser innen eksplosivrydding og ammunisjonsforsyning til støtte for operasjoner både i Norge og i utlandet. Forsvarets eksplosivryddere løser i snitt mer enn 400 oppdrag pr år som støtte til politiet. EODTR er en viktig del av denne leveransen og har en høy beredskap for å raskt løse EOD-oppdrag på kort varsel. Som troppssjef i EODTR vil du lede troppen med det ansvar og oppgaver dette innebærer.

Arbeidsoppgaver

 • Lede EOD-troppen i garnison og under feltforhold
 • Planlegge og lede utdanning, trening, øving og operasjoner med EOD-troppen
 • Bidra i planlegging og ressursstyring ved FAES
 • Gjennomføre personellforvaltning i EOD-troppen
 • Veilede og utvikle undergitt befal
 • Være linjeleder

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Grunnleggende offisersutdanning eller tilsvarende
 • Gode engelskkunnskaper
 • Førerkort kl. B
 • Norsk statsborgerskap

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse. For alle militære stillinger i Forsvaret kreves godkjent fysisk test, og medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet. Stillingen krever godkjent fysisk test til karakter 4 i styrke og utholdenhet. Du kan lese mer om fysiske tester på forsvaret.no

Ønskelige krav:

 • Landoperativ erfaring
 • Tjenesteerfaring EOD
 • INTOPS erfaring
 • Ledererfaring
 • Førerkort klasse C1

Personlige egenskaper

 • Du jobber godt i team
 • Kan arbeide selvstendig og strukturert
 • Kan arbeide over tid med høy arbeidsbelastning
 • Du kan kjenne deg igjen i og etterlever Forsvarets kjerneverdier Respekt, Ansvar og Mot (RAM)

Vi kan tilby

 • En spennende lederstilling i et kompetent miljø.
 • Stillingen avlønnes iht. stillingens grad på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring.Fenrik i lønnstrinn 52-57.For tiden kr 516 800 - 557 100,- per år.Løytnant i lønnstrinn 58-62.For tiden kr 565 900 - 604 900 per år.Kaptein i lønnstrinn 63-67. For tiden kr 615 700 - 657 300 per år.
 • Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et kollegialt miljø, med spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Mulighet for deltakelse i vakt-, øving og operasjoner iht. avdelingens oppdrag og budsjettildeling.
 • Varierte karrieremuligheter iht. avdelingens utdannings- og tjenesteveileder.
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid, samt godt tilbud om trening i arbeidstiden.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2024 eller så snart som mulig etter avtale. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS