Ledig stilling:

Cyberforsvarets base- og alarmtjenester søker lokal brukeradministrator- og koordinator Jørstadmoen

Søknadsfrist: 05.07.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Engasjement

Arbeidssted: Fåberg, Norge

Søknadsfrist: 05.07.22

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Kontakt:

Navn: Geir Ulseth Løvlien

Tittel: Major/ sjef basetjenesteavdeling

Tlf.: 416 76 324

Cyberforsvaret er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og beskytte Forsvarets samband og informasjonsinfrastruktur. Cyberforsvaret har om lag 1150 ansatte fordelt på en rekke tjenestesteder i Norge.

Cyberforsvarets base- og alarmtjenester (CBA) er ansvarlig for operasjonsstøtte til Cyberforsvaret sine avdelinger. CBA overvåker Forsvarets våpentransporter og innbruddsalarmer knyttet til våpen- og ammunisjonslagre, samt alarmer knyttet til HMS-hendelser.

CBA basetjenesteavdeling søker nå etter lokal brukeradministrator- og koordinator (OR 5-6) i midlertidig stilling fra 1.august 2022 (inntil seks måneder) med mulighet for fast tilsetting.

Tjenestested er Jørstadmoen leir.

Arbeidsoppgaver

 • Brukeradministrator (LBA) og kundeabonnentsansvarlig (KAA) i Forsvarets forvaltede plattformer for flere avdelinger i Cyberforsvaret.
 • Ivareta lokal brukerstøtte knyttet til tilgangsstyring av Forsvarets ugraderte og graderte systemer. Ivareta kontorstøttefunksjoner knyttet til drift og vedlikehold.
 • Datasikkerhetsleder for base Jørstadmoen. Være sjefens rådgiver innen IT-sikkerhetssaker, herunder planlegge, iverksette og lede IT sikkerhetsarbeid i egen avdeling.
 • Etablere, implementere, vedlikeholde og evaluere IM-plan for avdelingen.
 • Være kontaktpunkt for CBA mot interne og eksterne IKT leverandører.

Kvalifikasjoner

 • Befalsutdanning.
 • Bachelor innen IT. Annen relevant utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Relevant tjenesteerfaring.
 • Norsk statsborgerskap.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig og NATO Cosmic Top Secret før tiltredelse.

Ved fast tilsetting må kandidaten ha bestått fysisk test, styrke og utholdenhet, med minimum karakter 4, samt medisinsk seleksjon.

Se https://forsvaret.no/fysiskekrav for styrketester og løping

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Positiv og løsningsorientert.
 • Arbeide selvstendig og strukturert, og ha evne til helhetsoversikt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Ha høy ansvarsfølelse.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som 1566 oversersjant/skvadronmester OR 5-6, LTR 48-58 kr. 446 800 - 524 900,- brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Om arbeidsgiver

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Powered by Labrador CMS