Ledig stilling:

Leder - stabsenhet for sikkerhet og beredskap i Akershus fylkeskommune

Søknadsfrist: 02.06.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 02.06.24

Om arbeidsgiver:

Akershus fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.Akershus fylkeskommune er en stor arbeidsgiver.Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Akershus fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

Kontakt:

Navn: Ellen Christine Christiansen

Tittel: fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor

Tlf./E-post: 92 20 84 01

Vil du jobbe i en nyopprettet stilling som stabsleder for sikkerhet og beredskap i Akershus fylkeskommune? Vi lyser nå ut en 100 % stilling som leder for stabsenhet sikkerhet og beredskap, med arbeidssted i Oslo. Stillingen er en lederstilling med personalansvar, plassert ved fylkesrådsleders kontor og rapporterer direkte til fylkesdirektør.

Akershus fylkeskommune ble opprettet 01.01.2024 etter oppløsningen av Viken fylkeskommune, og er Norges største med rundt 720 000 innbyggere. Akershus har en parlamentarisk styringsform med politisk valgte fylkesråder som øverste ledere for organisasjonen. Den administrative ledelsen består av fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor og fylkesdirektører for de forskjellige rådsområdene.

Vi er en stor arbeidsgiver med rundt 7000 ansatte som kommer fra ulike bakgrunner. En fellesnevner for oss alle er at vi har et sterkt engasjement for samfunnsoppdraget, og at vi i samarbeid med innbyggerne ønsker å bidra til at Akershus er et godt og trygt sted å bo.

Arbeidsoppgaver

Som leder for stabsenhet for sikkerhet og beredskap i Akershus fylkeskommune vil du få ansvaret for å håndtere varierte, utfordrende og spennende oppgaver. Stillingen innebærer ansvar og oppgaver knyttet til forebyggende arbeid innenfor sikkerhet og beredskap i henhold til sikkerhetsloven. Du vil videre ha et ansvar for håndtering av krisesituasjoner og uønskede hendelser, for å sikre at vi har oppdaterte og gode rutiner og planverk knyttet til sikkerhet, samt bidra til at fylkeskommunen i hele sin organisasjon har en god sikkerhetskultur. Du vil lede en stab med selvstendige og kompetente medarbeidere innenfor området og ha personalansvar for tre medarbeidere. Ettersom Akershus er en ny organisasjon, vil du ha stor mulighet til å påvirke hvordan oppgavene dine skal løses.

I det daglige vil du arbeide tett sammen med fylkesdirektør på fylkesrådsleders kontor, med stab for virksomhetsstyring og med de øvrige fylkesdirektørene på de andre rådsområdene. Du vil være sentral når det gjelder faglige råd og veiledning innen sikkerhet og beredskap på strategisk nivå, samt ha en viktig rolle under kriser og håndtering av uønskede hendelser. En naturlig del av ansvarsområdet ditt vil omfatte oppgaver og rådgivning knyttet til informasjonssikkerhet, med særlig vekt på organisasjonens overordnede prosesser og rutiner rundt sikring av informasjon og tjenester.

Som leder for stabsenhet for sikkerhet og beredskap vil du ha ansvar for en rekke viktige oppgaver innen forebyggende sikkerhetsarbeid i våre underliggende virksomheter. Du og staben din skal sørge for at beredskapsplanverket er oppdatert, gi råd og opplæring på alle nivåer i organisasjonen og være ansvarlig for å planlegge og gjennomføre øvelser. Du vil også ha oppgaver knyttet til klarering, og ansvar for å bidra til å styrke og opprettholde en god sikkerhetskultur i hele organisasjonen.

Stillingens arbeidsoppgaver kan variere over tid og vil kunne påvirkes av situasjoner som oppstår. Vi ser derfor etter deg som liker å ha et bredt spekter av oppgaver innenfor sikkerhet og beredskap, som har evne til å snu seg raskt når det kreves og med god evne til å sette seg inn i nye oppgaver og problemstillinger.

Kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdanning på masternivå, for eksempel innen samfunnssikkerhet. Særlig relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for manglende mastergrad
  • Erfaring fra arbeid med samfunnssikkerhet, risikostyring i virksomhet eller annet beredskapsarbeid, fortrinnsvis med erfaring fra offentlig sektor
  • Kompetanse innen digital sikkerhet er ønskelig
  • Ledererfaring fra operasjonelt og/eller strategisk nivå vil blir tillagt vekt
  • Allsidig bakgrunn og forståelse for tverrsektoriell kompetanse
  • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk

Personlige egenskaper

Som leder for stabsenhet for sikkerhet og beredskap vil du har stor frihet i oppgaveløsningen. Derfor ser vi etter deg som kan arbeide strukturert, systematisk og selvstendig. Som stabsleder vil du jobbe nær politisk ledelse, og samtidig være administrasjonens rådgiver på dine områder. Dette vil kreve at du har god rolleforståelse.

Vi ser etter deg som tar initiativ og som finner de gode løsningene, og som inngir tillit og fremstår troverdig i samhandlingen med andre. Det vil bli lagt vekt på engasjement for sikkerhetsområdet, at du er systematisk og strukturert, samtidig som du må ha evne til å tenke nytt og se behov for raske endringer når dette er påkrevd. Det er en forutsetning at du har evne til å ta til deg kunnskap på kort tid, og er trygg på å ta raske beslutninger med et begrenset informasjonsgrunnlag når det er nødvendig.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er viktig fordi du skal forholde seg til ulike målgrupper, nivåer og fagområder - både internt og eksternt. Det er også ønskelig at du har erfaring fra å gjennomføre opplæring for større grupper. Det er viktig at du og staben din er godt kjent i hele organisasjonen, noe som forutsetter at du aktivt oppsøker våre underliggende virksomheter i ditt daglige arbeid.

I stillingen må du kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG.Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby deg en lederstilling som jobber tett mot toppledelsen i Akershus fylkeskommune. Du vil lede en stab med stor autonomi innenfor eget ansvarsområde. Stillingen gir deg mulighet til å jobbe med komplekse problemstillinger som både vil utfordre og utvikle dine lederegenskaper, fagkunnskap og analytiske ferdigheter.

For øvrig kan vi tilby:

  • lønn etter avtale
  • mulighet for faglig utvikling og for å bygge nettverk både internt og eksternt innen fagområdet
  • være del av et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
  • fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden.
Powered by Labrador CMS