Ledig stilling:

Jegertroppssjef Innsatsstyrken

Søknadsfrist: 01.08.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Annet

Arbeidssted: Oslo og Akershus

Søknadsfrist: 01.08.22

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Kontakt:

Navn: Jacob Helgesen

Tittel: Innsatsstyrkesjef

Tlf./E-post: 906 36 165, [email protected]

Innsatsstyrke Derby søker jegertroppssjef

Innsatsstyrke Derby er en hurtigmobiliserende innsatsstyrke som fungerer som distriktssjef HV-02s knyttneve. Innsatsstyrken og stillingen tilhører styrkestrukturen og formaliseres ved at alt personell har tegnet en frivillig kontrakt for disponering i innsatsstyrken. Kontrakt tegnes for 3 år av gangen. Tjenesten innebærer innkalling hvert år til 9 dager tjenesteplikt i innsatsstyrken, og ytterligere inntil 30 dager tjeneste i samsvar med kontrakt, fordelt på trening, øving, møtevirksomhet etc.

Til stillingen som jegertroppssjef ønsker HV-02 å rekruttere vernepliktig og utskrevet befal med grunnleggende befalsutdanning (GBU), samt HV-befal. Det ønskes rekruttert personell som er bosatt innenfor distriktets ansvarsområde (gamle Oslo og tidligere Akershus, nå Viken), men søkere bosatt i geografisk nærhet kan også søke.

Du må ha gjennomført og bestått opptak til HVs innsatsstyrker eller gjennomføre og bestå dette etter eventuell kontraktsinngåelse.

Stillingen er en del av styrkestrukturen og er et verv, tillagt gradsnivå fenrik/løytnant.

Følg oss gjerne på: facebook/innsatsstyrke Derby

Arbeidsoppgaver

 • Lede en jegertropp med 6 jegerpatruljer i fred, krise og krig; herunder øvelse, trening og utdanning.
 • Administrere, forvalte og følge opp befal, mannskaper og materiell i egen tropp.
 • Sørge for at troppen til enhver tid er best mulig rustet til å løse krevende oppgaver i tråd med innsatsstyrkenes oppdragsportefølje i samarbeid med troppssersjant.
 • Utdanningsplanlegging i samråd med troppssersjant.
 • Personellbehandling
 • Målstyring av måloppnåelse i samarbeid med troppssersjant og avdelingssjef.
 • Andre oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner

MÅ-krav:

 • Det kreves fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning (GBU/GBK) og/eller kvalifiserende utdanning i Heimevernet.
 • Gradsnivå for stillingen er fenrik/løytnant
 • Etterleve og gå foran som et godt eksempel med tanke på Forsvarets verdigrunnlag og Forsvarets grunnsyn for ledelse.
 • Tjenesteerfaring fra troppstjeneste.
 • Norsk statsborger.

Ønskelige krav:

 • Erfaring fra jeger-/oppklaringstjeneste.
 • Erfaring fra Heimevernet og Innsatsstyrke.
 • Erfaring fra Internasjonal tjeneste.
 • Ledererfaring.

Tilsettingsvilkår:

 • Søkerne må være sikkerhetsklarert for hemmelig eller kunne klareres før tilsetting.
 • Legesjekk og fysiske tester må bestås.
 • Intervju må påregnes.
 • Alle som skal disponeres i Heimevernet må i tillegg godkjennes i kommunal heimevernsnemnd.

Personlige egenskaper

 • Viljestyrke og vinnervilje.
 • Positiv og løsningsorientert.
 • Gjennomslagskraft og gjennomføringsevne.
 • Utpreget samarbeidsevne med interne og eksterne samarbeidsressurser.
 • Helhetsforståelse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne å løse komplekse problemstillinger og ha sunn vurderingsevne og fatte gode beslutninger, også under press, usikkerhet og med korte tidsfrister.
 • Gå foran som et godt eksempel hva gjelder fysisk og psykisk yteevne.
 • Evne å motivere og få ut det beste av dine medarbeidere selv under krevende forhold.
 • Skape lagånd og meget godt prestasjonsklima.

Vi tilbyr

 • Kontrakt i Innsatsstyrken Derby.
 • Startbonus kr 5.000,- og sluttbonus etter 3 års aktiv tjeneste kr 31.000,-
 • Godtgjøring og tillegg etter grad for alle innkalte og gjennomførte tjenestedager.
 • Ekstra godtgjørelse med innsatsstyrketillegg, kr 1067,50,- fra 9.dag i tjeneste.
 • Trekkpliktig administrativ kompensasjon utbetales fast med kr 1.600,- pr måned.

Om arbeidsgiver

Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 45.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

Oslo og Akershus heimevernsdistrikt (HV-02) holder til i Lutvann leir i Oslo og omfatter fylkene Oslo og Akershus.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Powered by Labrador CMS