Ledig stilling:

Er du vår nye militære jurist?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Lysaker, Norge

Søknadsfrist: 23.06.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Raae, Jan Ronny 

Tittel: Fungerende avdelingsdirektør

Tlf./E-post: 40 41 10 00

Ønsker du en spennende, variert og meningsfylt arbeidshverdag?

Vi søker etter en jurist til en militær stilling i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) stab. Du vil være en del av juridisk avdeling i FLO stab, bestående av fire sivile og to militære jurister. Juridisk avdeling er sjef FLO sine juridiske rådgivere og bistår FLOs øvrige avdelinger i juridiske spørsmål. Du vil blant annet rådgi innenfor operasjonell rett, men også andre juridiske områder, delta i planarbeid og øvelser, samt planlegge og gjennomføre opplæring i FLO. Du kommer til en arbeidsplass med interessante og meningsfylte oppgaver, flotte kollegaer og et godt arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse med fokus på utvikling.

I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. FLO har et kompetansesenter med ansvar for blant annet opplæring innen logistikk for hele Forsvaret. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) bidrar du til at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk rådgivning innenfor alle spørsmål knyttet til operasjonell rett og krigens folkerett, herunder beredskaps- og rekvisisjonslovgivning, internasjonale avtaler og NATO-regelverk.
 • Juridiske vurderinger knyttet til bruk av sivile i fred, krise og krig.
 • Annen juridisk rådgivning i grenselandet mellom militær og sivil rett.
 • Planlegge og gjennomføre opplæring innen eget fagfelt.
 • Juridiske oppgaver knyttet til Forsvarets logistikkorganisasjon sin virksomhet, herunder offentlig rett, erstatningsrett, personvern og arbeidsrett.

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for stillingen kreves det:

 • Fullført juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
 • Fullført og bestått førstegangstjeneste, eller tjeneste som vernepliktig akademiker i Forsvaret
 • Må kunne bestå fysiske krav til styrke og utholdenhet, karakter 4 (https://www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret#generelle)
 • Må kunne bli vurdert som medisinsk skikket for operasjoner i utlandet
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO SECRET før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du trives med og jobber godt både selvstendig og sammen med andre
 • Du har evne til å tilpasse deg i en hektiske arbeidshverdag og trives med nye utfordringer
 • Du har evne til å selvstendig prioritere, planlegge og utføre arbeidsoppgaver

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer, samt fleksibel arbeidstid.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Arbeidssted sentralt på Lysaker torg i nye lokaler nært tog og bussforbindelser, og med gode kantineløsninger.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant (jurist) kode 1519 i lønnstrinn 69-75 (p.t. 679 700 - 759 100 kr brutto per år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering. For denne stillingen kreves klarering for HEMMELIG/NATO SECRET. Kravene må være bestått innen prøvetidenes varighet på 6 måneder.

For mer informasjon om krav og gradsstruktur, se Forsvaret.no

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.10.2024). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger i Forsvaret før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS