Ledig stilling:

Norges Bank søker rådgiver/seniorrådgiver personbeskyttelse

Søknadsfrist: 25.09.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 25.09.23

Om arbeidsgiver:

Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har to virksomhetsområder. Sentralbankvirksomheten (SBV) har ansvaret for utøvelse av pengepolitikken, finansiell stabilitet, markedsoperasjoner og forvaltning av valutareservene. Norges Bank Investment Management (NBIM) har ansvar for å forvalte Statens pensjonsfond utland (SPU).

Kontakt:

Navn: Anders Nordbø

Tittel: Pers. Sikkerhetssjef

Tlf:

99 09 46 55

---

Navn: Stian Rabe

Tittel: Fagleder

Tlf: 90 71 70 05

Norges Bank forvalter flere kritiske funksjoner med høyeste krav til sikkerhet - både i Norge og ved våre globale kontorer. Avdelingen Security & Crisis Management i Norges Bank Administrasjon har ansvar for fysisk sikkerhet, personellsikkerhet, personbeskyttelse og reisesikkerhet, beredskap og krisehåndtering, sikkerhetsgraderte informasjonssystemer og det strategiske trusselbildet. Avdelingen har omkring 30 fast ansatte, og er organisert i fem seksjoner: Crisis Management, Personnel Security, Security Technology, Strategic Security Management og Operational Security.

Stillingen er en operativ stilling og tilhører seksjon for personellsikkerhet i Sikkerhet og beredskapsavdelingen, Norges Bank Administrasjon. Stillingshaver inngår i seksjonen som skal ivareta den menneskelige dimensjonen i et moderne, helhetlig og risikobasert sikkerhetsarbeid i Norges Bank.

Arbeidsoppgaver

Som ledsager blir du en del av et team som jobber helhetlig med personbeskyttelse, herunder planlegge, utvikle, være rådgivende og forestå iverksettelse av risikoreduserende tiltak. Du vil være del av et team som ledes av en fagleder og vil være med på å:

  • Utføre personbeskyttelsesoppdrag i form av planlegging, forkontroller, VIP sjåfør og ledsagelse for Norges Bank
  • Videreutvikle personbeskyttelseskapasiteten i Norges Bank gjennom risikoanalyser, planlegging og iverksettelse av risikoreduserende tiltak, kompetansebygging og trening
  • Bidra i seksjonen med andre gjøremål innenfor personellsikkerhet, samt støtte avdelingens fellesoppgaver innenfor ansvarsområdet sikkerhet og beredskap
  • Samarbeide med eksperter internt og eksternt innen analyse og risikovurdering og risikoreduserende tiltak, herunder forstå og anvende landrisikoanalyser
  • Følge nasjonale og internasjonale fora og utviklingstrekk

Kvalifikasjoner

Vi ser for oss at du har kompetanse fra et eller flere av følgende områder:

  • Erfaring og/eller utdanning innen personbeskyttelse fra politiet eller forsvaret
  • Annen operativ erfaring fra Politiet eller Forsvaret
  • Relevant helsefaglig bakgrunn eller annen utdanning fra nødetatene.
  • Kompetanse innenfor forebyggende sikkerhet, trusselanalyse, risikoanalyse og sikringstiltak
  • Risikometodikk

Vi ønsker at du har gjennomført høyere utdannelse (minimum Bachelor nivå) og har gode skriftlige og muntlige språkferdigheter (norsk og engelsk). Annen relevant bakgrunn kan kompensere for høyere utdanning. Du må inneha førerkort klasse B.

Spesielle krav
For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

For denne tjenesten legges det stor vekt på personlig egnethet. Du må vise stor grad av selvstendighet. Du må være beslutningsdyktig, systematisk og punktlig og kunne vise gode evner til å håndtere stressende situasjoner, samt være fysisk skikket for tjenesten. Videre ser vi etter deg som har gode samarbeidsevner, også overfor eksterne samarbeidspartnere. Du må ha et ønske om å bidra til utvikling for deg selv og teamet du jobber i. Du må være fleksibel og av og til kunne jobbe på varierte tider av døgnet, på kort varsel.

Vi tilbyr

En spennende funksjon i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar: Norges Bank har en samfunnskritisk funksjon, og hovedkontoret er sikkerhetsmessig definert på linje med Stortinget, Det kongelige slott og regjeringsbygg. Du vil få faglige utfordringer og varierte oppgaver i en kompleks organisasjon med høyt kvalitets- og kompetansenivå på alle områder. Utover dette vil du oppleve et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger.

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning. Vi oppfordrer alle med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Som en del av rekrutteringsprosessen vil du måtte delta på en samling, med overnatting, 20.-22.10., hvor hensikten er å bli bedre kjent med deg.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.

Powered by Labrador CMS