Ledig stilling:

Vil du bidra til å beskytte våre nasjonale verdier?

Søknadsfrist: 24.07.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Moss, Norge

Søknadsfrist: 24.07.22

Om arbeidsgiver:

Sivil klareringsmyndighet (SKM) er et direktorat og forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet. Som den sentrale sivile klareringsmyndigheten er vårt samfunnsoppdrag å beskytte nasjonale verdier ved å redusere risikoen for innsidere. Vi har blant annet ansvar for å vurdere klarering av personell for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og klassifiserte objekter i tråd med sikkerhetsloven med forskrifter.

Vårt arbeid skal gi merkbare effekter for samfunnet og brukerne knyttet til justis- og beredskapssektoren sine hovedmål rettsikkerhet og trygghet i samfunnet.

Vår visjon er å gjøre Norge tryggere.

SKM er en virksomhet med samfunnskritisk funksjon. Dette stiller ekstra krav til virksomhetens evne til å levere på sitt samfunnsoppdrag også når uønskede eller uforutsette hendelser inntreffer.

Vi holder til i nye og moderne lokaler i Moss.

Kontakt:

Navn: Gudmund Gjølstad

Tittel: Direktør

Tlf./E-post: 906 12 880, [email protected]


Navn: Geir Paulsrud

Tittel: Seksjonssjef

Tlf./E-post: 957 86 967, [email protected]

Ledig fast stilling som assisterende seksjonssjef

Om stillingen

Vi søker en assisterende seksjonssjef til en nyopprettet stilling i seksjon for informasjonsforvaltning og virksomhetskontakt.

Seksjonen har ansvar for informasjonsforvaltningen og dokumentfangsten i direktoratet, prioritering og fordeling av klareringssaker, innledende kontroll av og vurdering av forskjellige klareringssaker og ellers annen saksbehandling innen personellsikkerhet etter behov. Videre arbeider seksjonen med råd og veiledning til eksterne virksomheter, utviklings- og forbedringsarbeid, prosjekter, samt utarbeidelse av statistikk, rapportgrunnlag og analyseprodukter. Seksjonen skal bidra til faglig utvikling av personellsikkerhetsfaget og samarbeider blant annet med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og andre klareringsmyndigheter.

I dag har seksjonen ansvaret for tre fagområder, henholdsvis arkiv, saksbehandling og -koordinering, samt analyse og statistikk.

Sammen med seksjonssjef skal du planlegge, koordinere og følge opp seksjonens oppgaveportefølje. Du skal bidra til god samhandling og god informasjonsflyt med seksjonens medarbeidere, på tvers av våre enheter og med eksterne virksomheter.

Du vil ha en særskilt rolle i forbedring, utvikling og oppfølging av interne arbeidsprosesser og rutiner. Du vil være tett på daglig drift, og bistå med problemløsing og avklaringer der det trengs. Som organisasjon er vi stadig under utvikling, både på grunn av nye arbeidsoppgaver og prosjekter som digitaliserer våre arbeidsprosesser. Her vil du ha en sentral posisjon for å bidra til at vi får endret og utviklet oss i takt med utviklingen. Du vil også utføre og følge opp ulik saksbehandling innen personellsikkerhetsfaget etter behov.

Som assisterende seksjonssjef må du være forberedt på å delta i personalmessig oppfølging, rekrutteringsprosesser og daglig administrasjon av seksjonen etter avtale med seksjonssjef. Du må også være forberedt på å representere seksjonen i møter, internt og eksternt.

Stillingsinnehaver utøver beslutningsmyndighet i tråd med det til enhver tid gjeldende delegeringsreglement.

Du vil få mulighet til kurs og opplæring.

Du må være fleksibel med tanke på andre arbeidsoppgaver i virksomheten.

Du må ha

 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Kravet til utdanning kan i særlige tilfeller fravikes for kandidater med lang relevant erfaring kombinert med utdanning på bachelornivå.
 • Meget god prosess- og systemforståelse
 • God innsikt i informasjons- og dokumentasjonsforvaltning
 • God IKT-kompetanse
 • Interesse for samfunnsoppdraget, forebyggende sikkerhet og personellsikkerhet
 • God samfunns- og rolleforståelse og innsikt i forvaltningen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig eller privat virksomhet

Det er i tillegg ønskelig at du har

 • Ledererfaring med personal- og/eller fagansvar
 • Erfaring fra personellsikkerhetsfaget/forebyggende sikkerhet
 • Erfaring med selvstendig utrednings- og prosjektarbeid
 • Erfaring med saksbehandling etter sikkerhetsloven og forvaltningsloven
 • Erfaring fra sikkerhetsarbeid i offentlig eller privat virksomhet

Personlige egenskaper

Som kollega er du profesjonell, pålitelig og engasjert. Du har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du er en tålmodig, grundig og tilpasningsdyktig kollega som gjør de rundt deg bedre. Det er nødvendig at du evner å prioritere arbeidsoppgavene i tråd med virksomhetens behov og er sterk på selvledelse. Du er flink til å lede møter.

Du er en problemløser som evner å finne flere alternative handlemåter. Videre er du strukturert, effektiv og flink til å planlegge. Du finner motivasjon i virksomhetens viktige samfunnsoppdrag.

Du klarer å se ulike arbeidsprosesser i sammenheng og du trives med å forbedre disse i samarbeid med kollegaene dine. Du er flink til å beskrive og dokumentere arbeidsprosesser.

Som ansatt i en organisasjon med samfunnskritisk funksjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Du vil få spennende og utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til et viktig samfunnsoppdrag for trygghet og sikkerhet i Norge.

 • Et hyggelig arbeidsmiljø sammen med profesjonelle, pålitelige og engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Felles kantine
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • God tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidssituasjon dersom det er behov for det

Lønn etter statens lønnsregulativ som seniorrådgiver (1364) i lønnsspenn kr 600 000,- til kr 725 000,-. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneder prøvetid.

For å komme i betraktning må søknad med CV fylles ut via Jobbnorge. Attester, vitnemål og referanser skal vedlegges.

Tiltredelse snarest og etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: 24.07.2022

Krav om sikkerhetsklarering

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres til og autoriseres for STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET, og kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk. Det er en forutsetning at nødvendig klarering og autorisasjon kan opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet. Dette stiller krav til din lojalitet, dømmekraft og pålitelighet - nødvendige egenskaper for ansatte i en organisasjon med spesielle krav til sikkerhet.

Generelt

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en i til sammen to år de siste fem årene.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i cv, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodning ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, biverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Kontaktpersoner:

Direktør Gudmund Gjølstad, 906 12 880, e-post: [email protected] eller Seksjonssjef Geir Paulsrud, 957 86 967, e-post: [email protected]

Powered by Labrador CMS