Ledig stilling:

Seksjonssjef ved Seksjon for feltoperasjoner og sikkerhet

Søknadsfrist: 08.01.23

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Longyearbyen, Svalbard

Søknadsfrist: 08.01.23

Om arbeidsgiver:

UNIS er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi. All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk. Administrasjonsspråket er norsk.

Kontakt:

Navn: Fred Skancke Hansen

Tittel: Direktør for HMS og infrastruktur

Tlf./E-post:

+47 917 07 640 / fred.skancke.hansen@unis.no

Om seksjonen

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) har ledig 100% fast stilling som leder for Seksjon for feltoperasjoner og sikkerhet.

Seksjonen sørger for sikkerhetstrening av studenter og ansatte, yter teknisk/logistisk støtte til vitenskapelige ekspedisjoner, samt kvalitetssikrer helse, miljø og sikkerhetsaspekter knyttet til gjennomføring av feltarbeid i Arktis.

Seksjonen har forvaltningsansvar for en betydelig mengde feltsikkerhetsmateriell, transportmateriell (herunder båter, beltevogner, hjulkjørertøy og snøscootere) og teknisk-vitenskapelig utstyr. Seksjonen består i dag av 10 personer. Seksjonssjefen rapporterer til direktør for HMS & infrastruktur.

Vi ser etter deg som har høy gjennomføringsevne, setter de ansatte i fokus og bidrar til at UNIS leverer sikkerhetsopplæring, feltstøtte og materielltjenester av høy faglig kvalitet.

Arbeidsoppgaver

Du skal som seksjonsleder:

 • lede seksjonens ansatte
 • prioritere seksjonens totale ressurser mot høy måloppnåelse i undervisning og forskning
 • planlegge, koordinere og kvalitetssikre seksjonens oppgaver
 • sørge for god samhandling mellom seksjonen og de øvrige avdelinger ved UNIS, samt eksterne samarbeidspartnere
 • sørge for god veiledning og kvalitetssikring av HMS aspekter for feltarbeid
 • bidra til videreutvikling og operasjonalisering av institusjonens feltsikkerhetsregime
 • bidra til å videreutvikle sikkerhetsopplæringen av studenter og ansatte
 • delta i praktisk arbeid knyttet til feltsikkerhetsopplæring og feltstøtte
 • lede forvaltning av feltsikkerhetsmateriell, transportmateriell og teknisk-vitenskapelig utstyr
 • ha personal-, budsjett- og resultatansvar

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på minimum bachelor nivå
 • Operativ, praktisk ledererfaring fra feltarbeid under arktiske naturforhold og erfaring fra planlegging, ledelse og koordinering av komplekse feltoperasjoner i et naturmiljø som preges av arktiske problemstillinger
 • Erfaring med praktisk sikkerhetsarbeid, fra planlegging til gjennomføring av aktivitet, hvor risikoanalyser, erfaringslæringer og avvikshåndtering brukes aktivt som kvalitetssikring
 • God kjennskap til bruk av guidelines og etablering av operasjons-prosedyrer knyttet til feltaktivitet
 • Gode IT kunnskaper
 • Førerkort minimum klasse B
 • Søkeren må kunne beherske norsk språk flytende, både muntlig og skriftlig
 • God muntlig og skriftlig engelsk fremstillingsevne

Omfattende erfaring og realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning.

Det er ønskelig med kompetanse innenfor minst ett av følgende kompetanseområder:

 • Bruk og behandling av skytevåpen og pyrotekniske skremmemidler
 • Ferdsel og kameratredning på isbre, sommer og vinter
 • Ferdsel og kameratredning på sjøis
 • Vurdering av snøforhold og skredfare, samt kameratredning i skred

Følgende kvalifikasjoner er i tillegg ønskelig:

 • Kjennskap til beredskap styringsverktøyet «CIM»
 • Erfaring fra samarbeid i et internasjonalt miljø

Vi ønsker en leder;

 • som er tydelig og tilstedeværende, med gode lederegenskaper
 • med evne til å kunne prioritere og ha oversikt i en hektisk arbeidshverdag der begrensede ressurser alltid er en utfordring
 • med gode samarbeidsevner
 • med evne til å skape tillit og gode relasjoner i sammensatte grupper

Forventninger til ledere ved UNIS

I denne lederstillingen får du ansvar for et stort spenn av oppgaver, og for å levere tjenester innen flere ulike områder. Du må derfor være utpreget samarbeidsorientert, følge opp dine medarbeidere, gi dem tilbakemeldinger, og stimulere til utvikling alene og sammen med kollegaer.

Du må være tilstedeværende, strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.

Vi tilbyr

UNIS kan tilby en utfordrende og variert jobb, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt blir du medlem i Statens Pensjonskasse. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, betalt reise- og flyttekostnader ved oppstart i stillingen og subsidiert tjenestebolig.

Stillingen er lønnet iht. Statens regulativ i stillingskode 1211 seksjonssjef, avlønning etter ansiennitet og kvalifikasjoner. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende (p.t.) kr 38 520 pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8 %.

Longyearbyen

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2400 innbyggere og har et godt tjenestetilbud, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Powered by Labrador CMS