Ledig stilling:

Nautisk rådgiver lostjenesten

Søknadsfrist: 07.08.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Ålesund, Norge

Søknadsfrist: 07.08.22

Om arbeidsgiver:

Kystverket tar ansvar for sjøveien. Vi sørger for sikker og effektiv ferdsel langs kysten og inn til havner, og har ansvar for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning.

Vi har ca. 1000 ansatte innenfor en rekke ulike fagområder. Av disse jobber over halvparten i operativ virksomhet. Vi arbeider for å gjøre kysten og havområdene våre til verdens sikreste og reneste. Til dette trenger vi engasjerte, fremtidsrettede og pålitelige medarbeidere langs hele kysten.  Les mer om oss på www.kystverket.no.

Se video om Kystverket her:

Kontakt:

Navn: Erik Freberg Blom

Tittel: Losdirektør

Tlf.: 908 43 873


Navn: Turid Hjelmeseth

Tittel: Rådgiver lostjenesten

Tlf.: 930 80 465

Den maritime næringen er i rask utvikling, og navigatører må kontinuerlig tilpasse seg nye arbeidsforhold, organiseringer, regelverk og teknologi. Derfor stilles det også et stadig høyere krav til våre statsloser, både hva gjelder faglig kompetanse, samt kommunikasjon og samhandling.

Er du er interessert i å ta ansvar for rekruttering av våre fremtidige losaspiranter? Ønsker du i tillegg å arbeide med videreutvikling av god profesjonell opplæring og erfaringsoverføring mellom våre ansatte? I så tilfelle er vi ute etter deg som arbeider systematisk og strukturert med disse oppgavene.

Vår nye Nautiske rådgiver ansettes i losdirektørens stab i Ålesund. Vi er til sammen 10 ansatte med forskjellig faglig bakgrunn. Sammen med resten av lostjenesten og Kystverket brenner vi for å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste.

Lostjenesten er desentralisert og en del reising må kunne påregnes.

Arbeidssted for tiden Ålesund.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for å lede, initiere, organisere, koordinere og gjennomføre rekruttering av losaspiranter.
 • Hovedansvar for å lede og initiere opplæring og kursing av loser, losaspiranter og losformidlere.
 • Hovedansvar for å videreutvikle, systematisere og profesjonalisere los og losformidlerutdanningen.
 • Hovedansvar for å planlegge og foreslå dimensjonering av personellressursene knyttet til operativ lostjeneste.
 • Bidra i saksbehandling av høringer og forskrifter innenfor fagfeltet.
 • Bidra i anskaffelser av kurs, utstyr og system til lostjenesten.
 • Bidra i losdirektørens kriseledelse.

Du må kunne jobbe selvstendig, og i tett samarbeid med stab, mellomledere og loser/losformidlere.

Listen over arbeidsoppgaver er ikke uttømmende og andre oppgaver gis etter føringer fra losdirektør.

Kvalifikasjoner

Må ha minimum:

 • Maritim 3-årig høyskole.
 • Minimum 3 års fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på bro på sjøgående skip over 200 BT i kystseilas i Norge.
 • God kunnskap om innenskjærs seilas på Norskekysten.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne norsk og engelsk.

Ønskelig med:

 • Relevant mastergrad innenfor maritimt fagfelt.
 • Gyldig eller tidligere gyldig D1 sertifikat.
 • Erfaring med undervisning og/eller opplæring, helst innenfor maritimt fagfelt.
 • Erfaring fra rekruttering.
 • Erfaring fra simulatormiljø.
 • Losfaglig kunnskap.

Krav til sertifisering/godkjenninger:

 • Må kunne sikkerhetsklareres Hemmelig.

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og løsningsorientert.
 • Initiativrik med faglig integritet.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Gode pedagogiske formidlingsevner.
 • Sammen med oss må du kunne identifisere deg med Kystverkets verdier som er fremtidsrettet, engasjert og pålitelig.

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med stor selvstendighet og utviklingsmuligheter.
 • Spennende og godt arbeidsmiljø i en sektor og tjeneste i utvikling.
 • Konkurransedyktige vilkår.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.
 • Feriehjemordning ved flere av kystverkets fyr.
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1364 Seniorrådgiver, fra Ltr. 64/kr. 593.500 - til Ltr. 76/kr. 746.900,-

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes når du søker. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Powered by Labrador CMS