Ledig stilling:

Øvre Romerike brann og redning IKS søker seksjonsleder beredskap

Søknadsfrist: 17.03.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Jessheim, Norge

Søknadsfrist: 17.03.24

Om arbeidsgiver:

Øvre Romerike brann og redning (ØRB) er et heleid interkommunalt selskap som dekker brann- og redningsberedskapen i eierkommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Ansvarsområdet vårt dekker et areal på 1974 km2. I tillegg er Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardemoen (OSL), lokalisert i vår region. Administrasjonen i ØRB har hovedkontor på Jessheim i Ullensaker kommune.ØRB består av totalt 159 ansatte, og er organisert i tre avdelinger: administrasjon, beredskapsavdeling og forebyggende avdeling. Beredskapsavdelingen er fordelt på 6 brannstasjoner, hvorav tre stasjoner med heltidsberedskap og tre stasjoner med deltidsberedskap. Forebyggende avdeling er delt inn i to seksjoner: seksjon feiing som utfører feiing og tilsyn i boliger, og seksjon forebyggende som utfører tilsyn i særskilte brannobjekter og annet forebyggende arbeid. Avdelingen er en pådriver for god brannsikkerhet i våre eierkommuner. Det jobbes særlig med utsatte grupper, slik som eldre, rusmisbrukere og funksjonshemmede, da disse statistisk sett har størst risiko for å omkomme i brann.

Kontakt:

Navn: Fredrik Frøland

Tittel: Avdelingsleder beredskap

Tlf: 90477338

---------------

Navn: Terese Halvarsson

Tittel: HR rådgiver

Tlf: 91520351

Vil du være med og lede Øvre Romerikes beredskap inn i fremtiden?

Er du en strukturert og utviklingsorientert leder som motiveres av å arbeide med et samfunnsviktig oppdrag? 

Kan du i tillegg etterleve våre verdier Sikkerhet - Kunnskap - Ansvar - Felleskap?

Da er det nettopp deg vi ønsker å høre fra!

Arbeidsoppgaver

ØRB er et brannvesen med store ambisjoner som holder til i et spennende område med høy befolkningsvekst og stor næringsutvikling. ØRB er et brannvesen med både heltids- og deltidsansatte, og som jobber kontinuerlig med utvikling for å imøtekomme fremtidens utfordringsbilde. Som seksjonsleder har du frihet, ansvar og mulighet til å bidra i utviklingen av beredskapsavdelingen. Hos oss får du være med på både strategi- og endringsprosesser, med reell mulighet til å påvirke, og samtidig delta i den operative virksomheten. Dette gjør rollen både utfordrende og interessant.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at beredskapsavdelingen oppfyller strategiske målsetninger på kort og lang sikt
 • Bidra i budsjettarbeid og rapportering
 • Tett oppfølging, råd og veiledning til ansatte, vaktlag og brannstasjoner
 • Lederoppfølging og lederutvikling av brannmestere og underbrannmestere
 • Kulturbygging på tvers av brannstasjoner
 • Personalansvar for deltidsstyrken
 • Utviklingsprosesser
 • Fast deltager i ledergruppen i beredskapsavdelingen og i utvidet ledergruppe i ØRB

Øvre Romerike brann og redning er en virksomhet i vekst, og dette kan medføre endringer i arbeidsoppgaver for stillingen. 

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som motiveres av samfunnsoppdraget til brann og redning, og muligheten til å bidra til utvikling innenfor dette området. Vi trenger en seksjonsleder som trives med oppgaver som både handler om strategisk arbeid, ledelse/lederutvikling, administrasjon og operative oppgaver.

Du må ha:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Dokumentert ledererfaring
 • Førerkort klasse B

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • erfaring fra beredskapsrelatert arbeid
 • erfaring fra arbeid med utviklingsprosesser
 • erfaring med økonomi-, mål og resultatstyring
 • generelt gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en tydelig, motiverende og handlekraftig leder med operativ forståelse. Vi har behov for at du;

 • har evne til å lede, involvere og inkludere
 • har gjennomføringsevne
 • har gode samarbeidsegenskaper
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • er utviklingsorientert

Som leder er verdier og holdninger du har i møte med andre sentralt, og personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt. 

Vi ønsker at ØRB skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile regionens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Vi tilbyr

 • Muligheten for å utvikle og bidra i et viktig samfunnsoppdrag
 • Et arbeidsmiljø med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Gode pensjonsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid

Ansettelse i brann- og redningsvesenet krever uttømmende politiattest og tilfredsstillende vandel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 18.

Vi gjør oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette og vil få muligheten til å trekke søknaden, jfr. Offentligloven §25.

Powered by Labrador CMS