Ledig stilling:

Sikkerhetsanalytiker nukleær sikkerhet

Søknadsfrist: 10.10.22

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kjeller, Norge

Søknadsfrist: 10.10.22

Om arbeidsgiver:

IFE forsker for en bedre fremtid. Siden 1948 har vi vært internasjonalt ledende innen forskning på energi. Vi har bidratt til utvikling av banebrytende kreftmedisin, nye løsninger innen fornybar energi, mer energieffektive industriprosesser, nullutslipps transportløsninger og fremtidsrettede energisystemer. IFE har virksomhet på Kjeller og i Halden. Vi har store eiendommer som er under utvikling og flere viktige interne omstillingsprosesser i årene fremover. Vi er rundt 650 fast ansatte og omsetter for ca. 1 mrd kr. Les mer om IFE på www.ife.no. Sektor Nukleærteknologi, fysikk og sikkerhet har ansvar for drift av Kjeller- og Haldenreaktoren. Fokusområdene er brensel- og materialteknologi, sikkerhet ved reaktoranlegg og grunnforskning i fysikk. Haldenreaktoren og JEEP II-reaktoren er nedlagt og skal dekommisjoneres. På sikt skal IFEs nukleære virksomhet overføres til Norsk

Nukleær Dekommisjonering (NND), som har fått ansvaret i Norge for sikker

nedbygging av den nukleære virksomheten.

Kontakt:

Navn: Brit Solveig Farstad

Tittel: Avdelingsleder

Tlf: 979 51 319


Navn: Thomas Elisenberg

Tittel: Avdelingsleder

Tlf: 414 12 241

Den nukleære virksomheten ved IFE er omorganisert for å være rustet for nye utfordringer knyttet til dekommisjonering. På sikt skal denne virksomheten overføres til Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), som har fått ansvaret i Norge for sikker nedbygging av den nukleære virksomheten.

De nukleære sektorene i Halden og på Kjeller har det faglige ansvaret for dokumentasjon av sikkerhet i de nukleære anleggene.

En viktig del av IFEs virksomhet er å utarbeide og vedlikeholde sikkerhetsvurderinger som er i tråd med krav fra Det Internasjonale Atomenergibyrået (IAEA). Disse sikkerhetsvurderingene skal, på en logisk og sporbar måte, bevise at sikkerheten ved de nukleære anleggene er ivaretatt. Denne stillingen spiller en viktig rolle i planleggingen, gjennomføringen og videreformidlingen av disse sikkerhetsvurderingene.

Vi søker derfor etter en Sikkerhetsanalytiker nukleær sikkerhet til avdeling Sikkerhet og konsesjon, evt. én både på Kjeller og i Halden, som kan bidra i å løse disse oppgavene. Dette er en nyopprettet stilling med store muligheter for utvikling og påvirkning av egen arbeidshverdag.

Stillingen kan ha hovedarbeidssted på Kjeller eller i Halden. Det må påregnes noe reisevirksomhet mellom kontorstedene.

Hovedoppgaver:

 • Lede, og ta del i, gjennomføring av risiko - og sikkerhetsvurderinger.

 • Rapportere og formidle analyseresultater fra vurderingene innad i sektor/divisjon.

 • Utarbeide og videreutvikle malverk for sikkerhetsvurderinger

 • Lede og gjennomføre prosjekter innenfor fagområdet

 • Opplæring og veiledning av øvrige ansatte i organisasjonen

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen tekniske og naturvitenskapelige eller samfunnsvitenskapelige fag

 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskrav

 • Erfaring med prosjektledelse

 • Erfaring med å gjennomføre og lede risiko og/eller sikkerhetsvurderinger, inkludert pålitelighetsanalyser og menneskelige faktorer

 • Erfaring med å delta i, og gjennomføre risiko- og/eller sikkerhetsvurderinger (HAZOP, FMEA etc)

 • Det er en fordel med erfaring fra risikostyring i prosessindustri eller høyrisikoindustri

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egnethet:

 • Gode analytiske ferdigheter og evne til kritisk tankegang

 • Flink til å veilede og motivere medarbeidere

 • Må være tydelig og diplomatisk i sin kommunikasjon og ha evnen til å lede diskusjoner

 • Evne til å bevare objektivitet, ærlighet og opptre etisk korrekt.

 • Ha sterk integritet og ikke bli påvirket av konflikter eller forstyrrelser fra andre.

 • Være detaljorientert.

 • Evne til å lytte og forstå komplisert informasjon

 • Evne til å kommunisere komplekse scenarier på en forståelig måte.

Powered by Labrador CMS