Ledig stilling:

Institutt for energiteknikk (IFE) søker sikkerhetsrådgiver

Søknadsfrist: 20.03.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kjeller, Norge

Søknadsfrist: 20.03.24

Om arbeidsgiver:

IFE - Forskning for en bedre fremtid

IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden. Vi er internasjonalt ledende på en rekke områder innen fornybar energi, petroleum, nukleærteknologi og nukleærmedisin. IFE utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. IFE er vertskap for det internasjonale OECD Haldenprosjektet. Vi er rundt 600 fast ansatte og omsetter for ca. 1 mrd. kr.Les mer om IFE på www.ife.no

Den nukleære virksomheten (NUK divisjon) ved IFE imøtekommer muligheter og utfordringer knyttet til dekommisjonering og sikring av atomanleggene. Verdiene Trygg, Troverdig og Ansvarlig, er sentralt i alt arbeidet IFE gjør sammen med Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), om å skape en attraktiv arbeidsplass, verdiskapning og åpenhet i samfunnet. På sikt skal IFEs nukleære virksomhet overføres til Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), som har fått ansvaret i Norge for sikker nedbygging av den nukleære virksomheten. NUK divisjonhar ansvar for drift av Kjeller- og Haldenreaktoren. Fokusområdene er brensel- og materialteknologi, sikkerhet ved reaktoranlegg og grunnforskning i fysikk.

Kontakt:

Navn: Morten Nikolai Lien

Tittel: Avdelingsleder

Tlf./E-post: 402 21 365 /  morten.lien@ife.no

Sektor Operativ Sikring utøver operativ objektsikring med formål å forebygge, avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet. Sektoren sørger for sikkerhetstjeneste for den nukleære divisjonen ved Institutt for energiteknikk (IFE) sine objekter på Kjeller og i Halden. Sektoren består av tre avdelinger; Vakt og sikring Kjeller, Vakt og sikring Halden, og Operativ sikring stab.

Til sektorens stab søker vi nå etter sikkerhetsrådgiver i 100% fast stilling. Arbeidssted vil være Kjeller, men stillingen krever tidvis oppmøte på vår lokasjon i Halden. Som medarbeider i staben vil du være del av ett engasjert sikkerhetsmiljø hvor fag, utvikling og kreativitet står i fokus. Stabens primærfunksjon er å understøtte den operative tjenesten og legge til rette for at sektoren i sin helhet løser sitt oppdrag på best mulig måte.

Som sikkerhetsrådgiver vil du arbeide med risikoanalyser, vurderinger og tiltak. Stillingen vil også inneha ansvar knyttet til elektroniske sikringssystemer, med mål om å sikre at våre systemer oppfyller våre behov fra et brukerperspektiv. Staben i sektoren jobber ofte på tvers av fagområder og ansvarsområder, og du vil bli involvert i mange spennende aspekter ved sikringstjenesten. Denne stillingen vil samarbeide tett med vår erfarne "Operative Sikringsrådgiver", noe som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre risiko -og sårbarhets analyser
 • Beredskapsplanlegging
 • Følge opp operative tiltak basert på utførte analyser
 • Støtte med sikkerhetsfaglige råd knyttet til sektorens oppdrag
 • Bistå med utredning etter sikkerhetstruende hendelser
 • Bistå med vurderinger av gjeldende trusselbilde og eventuelle tiltak
 • Bistå med undervisning/opplæring innen eget kompetansefelt
 • Bistå med planlegging og gjennomføring av operative øvelser
 • Holde kontroll på sektorens behov knyttet til elektroniske sikringssystemer
 • Andre administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller mastergrad fra relevante security studier.
  • Særlig relevant erfaring og dokumentert praksis kan kompensere for formell utdanning
 • Relevant arbeidserfaring knyttet til overnevnte arbeidsoppgaver
 • God kjennskap til Sikkerhetsloven med forskrifter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med: 

 • Operativ erfaring fra objekter med særlig høye krav til sikring
 • Gjennomført militærtjeneste, og/eller operativ erfaring fra Politiet
 • Kjennskap til elektroniske sikringssystemer 

Personlige egenskaper

 • Er løsningsorientert og bidrar til ett godt arbeidsmiljø
 • Er lojal, ansvarsbevisst og strukturert
 • Er presis og pålitelig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Har evnen til å håndtere usikkerhet og tilpasse seg situasjonen
 • Sunn dømmekraft og gjør gode vurderinger

Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidaten må ha de personlige egenskapene en virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven krever.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Noe mulighet for hjemmekontor
 • Sosiale goder inkludert pensjon, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønn etter avtale

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til HEMMELIG. Dersom du allerede har klarering anmoder vi om at du oppgir klareringsstatus i søknaden. Det er krav til plettfri vandel etter søknad om politiattest. 

Powered by Labrador CMS