Ledig stilling:

Ønsker du å jobbe med sikkerhetsgraderte anskaffelser?

Søknadsfrist: 14.02.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 14.02.22

Om arbeidsgiver:

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Kontakt:

Navn: Pål Grothe

Tittel: Sikkerhetsleder

Tlf.: 952 36 698

I stillingen vil hovedoppgaven være sikkerhetsgodkjenning og oppfølging av informasjonssystemer hos leverandører. Du vil være en del av sikkerhetsavdelingen, som har et særskilt ansvar for helhetlig og langsiktig arbeid innen sikkerhetslovens fagområder, og skal understøtte Forsvarsbyggs kjernevirksomhet. Herunder identifisere og systematisere muligheter og trender som kan påvirke strategisk retning og måloppnåelse, samt påvirke og sikre eksterne rammebetingelser og identifisere og fastsette strategiske mål.

Stillingens arbeidssted kan være ved våre lokasjoner i Oslo, Hamar, Harstad, Trondheim eller Bergen. Stillingen rapporterer til Sikkerhetsleder Forsvarsbygg.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb

Arbeidsoppgaver

 • Utføre kontroller av skjermingsverdige informasjonssystemer hos leverandører

 • Leverandøroppfølging og kontroll

 • Påse at godkjenningsprosesser er korrekte og sikkerhetsnivå forsvarlig hos leverandører

 • Samarbeid med interne og eksterne fagmiljø og etater

 • Opplæring, rådgivning og bistand

Hvem ser vi etter?

Du er en selvstendig og initiativrik person. Du er strukturert og nøyaktig i jobben du gjør, og du er analytisk. I tillegg er du en pålitelig og ansvarsbevisst person. Du har også gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper.

Kvalifikasjoner

 • IT-faglig utdanning på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring, i kombinasjon med relevante kurs, kan kompensere for utdanningskravet

 • Minst 2 års operativ erfaring innen IT-teknisk arbeid/driftsfag

 • God basiskunnskap innen IT-drift og vedlikehold, overvåking, dokumentasjon, virtualiseringsplattformer og Microsoft-produkter

 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret

 • Du må kunne kommunisere flytende skriftlig og muntlig på norsk

 • Det er ønskelig at du har:

 • Relevant erfaring fra forebyggende sikkerhetsarbeid (security)

 • Kjennskap til sentrale rammefaktorer som ligger til grunn for godkjenning av et informasjonssystem, herunder relevante bestemmelser i lov, forskrifter, IT-sikkerhetsstandarder som ISO27001 og annet relevant sikkerhetsrammeverk

 • Erfaring med tilsyn, revisjon eller kontroller

Vi tilbyr

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra 752 800,- til 825 900 (lønnstrinn 77 - 80)

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din

 • Vi oppfordrer kvinner til å søke

 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Powered by Labrador CMS