Ledig stilling:

Områdesjef HV-08 Indre-Ryfylke HV-område

Søknadsfrist: 12.12.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Engasjement

Arbeidssted: Sandnes, Norge

Søknadsfrist: 12.12.22

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra. Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 40.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

Agder og Rogaland heimevernsdistrikt (HV-08) holder til i Vatneleiren utenfor Sandnes og omfatter Agder fylke og Rogaland.

Kontakt:

Navn: Tore Schjenken

Tittel: HR-rådgiver

Tlf: 982 40 298

Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 søker ny områdesjefer til Indre Ryfylke HV-område. Områdesjefen leder en avdeling som er bygd opp som ett kompani, og består av ca. 150-250 soldater og befal avhengig av hvilket oppdrag som skal løses.

Områdesjefer i Heimevernet har en sentral rolle i militær beredskap i eget nærområde, og representerer Forsvaret i beredskapsarbeid i landets kommuner. Som avdelingssjef er områdesjefen i stor grad autonom i å lede egen avdeling og løse oppdrag innenfor egne rammer.

Indre Ryfylke HV-område settes opp i Sauda og samvirker med Vindafjord, Sauda, Suldal, og Hjelmeland kommuner.

Arbeidsoppgaver

Lede eget HV-område i fred, krise og krig. Sørge for at egen avdeling til enhver tid er beredskapsklar. At materiell er forsvarlig lagret og vedlikeholdt, og at personell i avdelingen har riktig kompetanse og er trent for oppdrag

Kvalifikasjoner

Vervet kan søkes av enten stadig tjenestegjørende militært personell, vernepliktig/utskrevet befal eller befal utdannet gjennom Heimevernets kursrekker

Krav til stilling:

 • Norsk statsborger med verneplikt til Norge
 • Må ha gjennomført grunnleggende soldatutdanning (førstegangstjeneste)
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig
 • Må godkjennes i lokal HV-nemd

Ønskelig:

 • Grunnleggende befalsutdanning eller offisersutdanning
 • Ledererfaring
 • Være bosatt ved eller nær oppsettings sted for avdelingen
 • Personlige egenskaper
 • Lederegenskaper til å lede en avdeling med inntil 250 befal/soldater
 • Gode samarbeidsevner både internt i avdeling og mot eksterne
 • Gode vurderingsevner
 • Evne å ta avgjørelser innenfor en intensjon og gjennomføre disse

Vi tilbyr

All tjeneste som områdesjef godtgjøres etter "Bestemmelse om godtgjøring ved tjeneste og utdanning i Forsvaret for personell som ikke er ansatt i Forsvaret og militære lærlinger (Fredsregulativet del I)", og består av 3 deler:

Fast månedlig godtgjøring. P.t på kroner 4526,-

Variabel godtgjøring beregnet ut fra dagsats iht. styrkestrukturgrad for aktivitet som ikke dekkes av den faste godtgjøringen

Godtgjøring beregnet ut fra dagsats iht. styrkestrukturgrad ved tjenestegjøring

I tillegg utbetales det en månedlig adm. godtgjøring for å holde hjemmekontor på kroner 1600,-.

Jobben som områdesjef gir en unik mulighet for nettverksbygging mot alle beredskapsaktuelle samfunnsaktører lokalisert i distriktet. Personlig og faglig utvikling gjennom ledelse av og samarbeid med personell med stor variasjon av militære og sivile livserfaringer

Tiltredelsestidspunkt avtales nærmere.

Mer om arbeidsgiver

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Powered by Labrador CMS