Ledig stilling:

Landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet

Søknadsfrist: 01.03.2023

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Midlertidig engasjement, ettårig kontrakt

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 01.03.2023

Om arbeidsgiver:

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) er en samarbeidsordning mellom soldater inne til førstegangstjeneste og den militære og politiske ledelsen i Forsvaret. TVO har tillitsvalgte på alle nivåer i Forsvaret, og de fem landstillitsvalgte utgjør Vernepliktsrådet – og representerer soldatene sentralt og er stasjonert i Oslo. Disse fem stillingene lyses nå ut.

Formålet med TVO er å sikre soldaters rettigheter før, under og etter tjeneste i Forsvaret. Ordningen arbeider for å fremme trivsel og medvirkning i tjenesten. Vernepliktsrådets arbeid er todelt; de representerer soldatenes mening opp mot Forsvarets militære og politiske ledelse, i tillegg til å drifte ordningen sentralt ved å følge opp og utvikle TVO som organisasjon. TVO har som mål å bidra til at Forsvarets ledelse, ansatte og de førstegangstjenestegjørende har et godt og tillitsfullt forhold.

Kontakt:

Navn: Sofia Karin Malekas

Tittel: Visekonstabel, leder av valgkomitéen i TVO

Telefon: 976 61 402

E-post: smalekas@mil.no

Vervet som landstillitsvalgt er innholdsrikt og varierende. Møter med politisk og militær ledelse, kursing av tillitsvalgte, oppføling av TVO i ulike grener og avdelinger, jobbe med soldatpolitikk, prosjektarbeid og reising er noe av det jobben kan by på! Vernepliktsrådet trenger ulike kvaliteter og roller for å fungere som enhet – kanskje DU er den vi ser etter?

Alle soldater med opprinnelig dimsjonsdato i 2023 kan søke, samt tidligere innehavere av hovedtillitsvalgt- og landstillitsvalgtstilling i TVO. De landstillitsvalgte får kontrakt i ett år, med mulighet for gjenvalg for til sammen tre perioder. Stillingen er militær med grad OR2.

Arbeidsoppgaver

 • Representere soldatene og tale deres sak opp mot Forsvarets militære og politiske ledelse
 • Følge opp TVO fra sentralt hold gjennom oppfølging av tillitsvalgte og samarbeid med ledelse
 • Vernepliktsrådet avholder landsstyremøter fire ganger i året og Landskonferanse hvert andre år
 • Jobbe med soldatsaker. Skrive saker og jobbe for en bedring for soldatene, samt delta i ulike møter og utvalg for å fremme soldatenes mening
 • Ut fra intern arbeidsfordeling i Vernepliktsrådet skal ulike sider ved verneplikten jobbes med, blant annet soldatpolitikk innenfor ulike temaer som velferd, utdanning, rettigheter, seleksjon og masse mer. Andre ansvarsområder som fordeles innad i Vernepliktsrådet er kursansvarlig, prosjektleder Soldataksjonen, nordisk samarbeid, politisk ansvarlig mm.
 • Arrangere møter, kurs, prosjekt mm.
 • Holde foredrag på tillitsvalgtkurs
 • Mye reisevirksomhet
 • Utforme soldatpolitikk og drive soldatdemokratiet.

Personlige egenskaper

 • Drivkraft for å jobbe for soldatene
 • Kunne jobbe godt selvstendig og i team
 • Prestere under press
 • Evne til å være profesjonell
 • Ansvarsfull
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God rolleforståelse.

Kvalifikasjoner

 • Krav om sikkerhetsklarering Hemmelig
 • Alle soldater med opprinnelig dimisjonsdato i 2023 kan søke (også 2201-kontingenten som dimitterte før julen 2022). Nåværende innehavere av hovedtillitsvalgt- og landstillitsvalgtstilling i TVO kan også søke.

Vi tilbyr

· En spennende, variert og givende arbeidshverdag

● Gode muligheter for personlig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer

● Fleksitid

● Mange reisedager

● Mulighet for trening i arbeidstiden

● Tilbud om militært kvarter

Slik søker du:

Søknad, CV og alle relevante attester sendes til Sofia Karin Malekas, smalekas@mil.no. Skriv «Søknad VPR» i emnefeltet i mailen.

Tidslinje

1. mars Søknadsfrist

19. april Valg foretas av landsstyret for Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

30. mai-30. juni Overlappingsperiode i Oslo

1. juli 2023 De nye landstillitsvalgte tar over (kontrakt 1 år)

Powered by Labrador CMS