Ledig stilling:

Nestkommanderende kompanisjef ved Hærens våpenskole

Søknadsfrist: 09.04.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Midlertidig

Arbeidssted: Rena

Søknadsfrist: 09.04.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Thea Hellebergshaugen

Tittel: S-1

Tlf./E-post: 62 40 37 87 [email protected]

Hærens skole for rekrutt og fagutdanning søker deg med tidligere militær erfaring til å utvikle en av Hærens nye avdelinger i en sentral rolle innenfor kompaniledelsen.

Hærens Våpenskole (HVS) er ansvarlig for fag- og funksjonsrettet utdanning for Hæren, og bidrar til å øke Forsvarets operative evne ved å være ansvarlig for kurs og trening på alle nivå.

Under våpenskolen ligger Hærens skole for rekrutt og fagutdanning (HSRF), som vil være manges første møte med Hæren og Forsvaret. Avdelingen står for den grunnleggende utdanningen, med fokus på soldatferdigheter, forståelse for hva det innebærer å være soldat i Hæren og for Forsvarets verdier. Dette skal danne grunnlaget for at morgensdagens soldater skal kunne prestere i sine stillinger i Hærens ulike avdelinger, samtidig som de skal få vurdert sitt potensiale for videre tjeneste i Forsvaret.

HSRF utdanner også lagførere til Hærens avdelinger gjennom Lagførerskolen. Denne utdanningen krever at man som et minimum har gjennomført førstegangstjeneste og at den enkeltes potensiale for å være leder er vurdert. Utdanningen bygger videre på de grunnleggende soldatferdighetene som soldatene har lært seg gjennom sin tjeneste i Hæren, og skal sette den enkelte i stand til å prestere som leder i en av Hærens avdelinger.

HSRF har opprettet nye avdelinger i rekruttkompaniene og ved lagførerskolen og ser etter deg som interessert i å være med å utvikle morgendagens soldater og lagførereHærens skole for rekrutt og fagutdanning har som mål at avdelingens personell etter hvert skal tjenestegjøre i Hærens operative avdelinger slik at personellet opparbeider seg fersk kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Nestkommanderende kompani skal bistå i organisering og ledelse av den operative og administrative tjenesten i avdelingen i fred/krise og krig. Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere utdanningsvirksomheten i avdelingen. Lede underlagt personell med noen grad av styring. I rollen som nestkommanderende kompani kunne overta som avdelingssjef i dennes fravær

Kvalifikasjoner:

 • Ha norsk statsborgerskap
 • Fullført befals- eller offisersutdanning (GBU/GOU)
 • Tilfredsstille medisinske krav
 • Tilfredsstillende vandel
 • Bestå fysisk minstekrav til karakter 6
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Personlige egenskaper:

 • God helhetsoversikt
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Selvstendig
 • Initiativrik
 • Kreativ

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Mulighet for tilsetning til 35 år
Powered by Labrador CMS