Ledig stilling:

HR-rådgiver

Søknadsfrist: 01.06.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Midlertidig

Arbeidssted: Øverbygd

Søknadsfrist: 01.06.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Helga Espeland Hol

Tittel: G-1/personellsjef

Telefon: 400 29 701

Navn: Inger Ann Johansen

Tittel: Plassmajor

Telefon: 40029706

Ønsker du et spennende og variert engasjement som HR-rådgiver ved Trenregimentet Skjold?

Som HR-rådgiver kan vi love deg en interessant stilling hvor du blant annet skal gi råd og veilede avdelingssjef, linjeledere og øvrige ansatte ved avdelingen. Vi ser etter deg som kan ivareta ansvaret for en forsvarlig personellforvaltning innen hele verdikjeden i HR. Du vil samarbeide med både linjeledere i egen organisasjon, personellavdeling i staben og personellavdelinger hos andre plassmajorer. Noen av arbeidsoppgavene vil være knyttet til familiekoordinator ved Skjold garnison. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Engasjement er ledig for snarlig tiltredelse og frem til 31. desember 2021, med mulighet til forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte avdelingssjef i saksbehandling og utredninger
 • Utføre faglig rådgivning i avdelingen
 • Utføre HR-oppgaver
 • Gi råd og veilede eget personell i forhold til Forsvarets behov knyttet til rekruttering, personellforvaltning samt karriere- og talentutvikling
 • HR medarbeider skal ivareta rollen som Familiekoordinator for avdelingen på Skjold

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på bachelornivå innen relevant fagområde, eksempelvis innen HR, administrasjon, ledelse eller økonomi. Min 3 års relevant arbeidserfaringen innen fagområdet, kan kompenseres for manglende utdanning.
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk
 • Førerkort klasse B
 • Gode datakunnskaper
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innen fagområdet HR
 • Kunnskap om datasystemet SAP
 • Kjennskap til offentlig forvaltning generelt, og til forvaltning i Forsvaret spesielt
 • Gjennomført førstegangstjeneste

Dokumentasjon på kvalifikasjoner må lastes opp som vedlegg i webcruiter

Personlige egenskaper:

 • Proaktiv
 • Pålitelig, fleksibel og arbeide godt sammen med andre
 • Kunne arbeide selvstendig, systematisk, strukturert og nøyaktig
 • Evne til helhetsoversikt
 • Opptatt av å yte god service
 • Evne til å gi og motta veiledning

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Egen bedriftshelsetjeneste
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408 ltr 52 - 62, pt. kr 466 500 - 555 800 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner.Av lønnen trekkes 2 % til lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
Powered by Labrador CMS