Ledig stilling:

Vil du designe og optimalisere Forsvarets forsyningslinjer?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Lillehammer, Norge

Søknadsfrist: 24.05.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Melbø, Gøran Eskil

Tittel: Sjef Analyse og Beslutningsstøtte

Tlf./E-post: 95 76 08 40

Forsvarets logistikkorganisasjon søker etter kolleger til vår analyseseksjon for å designe og optimalisere Forsvarets forsyningslinjer i vårt logistikksystem, SAP. Som Strukturplanlegger logistikk er du en del av et kompetent analysemiljø i Materiellstyringsavdelingen (MSA). Vi ansetter nå i to nyopprettede stillinger.

FLO bygger fremtidens logistikkløsninger for Forsvaret. Gjennom nye logistikk konsepter og sivil-militært samarbeid får Forsvaret raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte.

FLO Forsyning MSA har ansvar for optimal forsyningsplanlegging av alle Forsvarets systemer. MSA er sjef FLO sitt verktøy i den strategiske og langsiktige materiellplanleggingen, samt i det taktiske prognosearbeidet. Dette arbeidet utøves for å understøtte materielltilgjengelighet og forsvarlig lagerøkonomi. MSA har ansvaret for materiellforsyningen i hele Forsvaret og har fag- og prosessansvar for forsynings- og lagerdriftprosessen. Avdelingen har personell på Lillehammer, Raufoss og Haakonsvern ved Bergen. På grunn av pågående omorganisering i Forsvaret må endring av tjenestested kunne påregnes.

Arbeidsoppgaver

Analyse og beslutningsseksjonen leverer beslutningsgrunnlag og rådgiving innen materiellstyring og logistikk i Forsvaret, og har en ambisjon om å bidra til at Forsvaret skaper og utnytter en overlegen kunnskap om sitt eget forsyningsnettverk. Seksjonen er forvalter av Forsvarets system for avansert planlegging og optimalisering av materiellforsyning, Syncron.

Hos oss vil dine arbeidsoppgaver være:

 • Rådgivning og utførende innenfor området strukturplanlegging, mrp data og masterdata
 • Rådgivning innen materiellstyring og logistikk, herunder foreslå tiltak for videreutvikling av forsyningstjenesten
 • Utvikling av løsninger for optimalisering av forsyningstjenesten
 • Fremskaffelse og forvaltning av datagrunnlag for beslutningsstøtte
 • Beredskapsløsninger for materiellstyring
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Forsvaret er under kontinuerlig forbedring og vil de kommende årene gjennomgå vesentlige endringer. Seksjonen må påregne å bidra betydelig i dette arbeidet.

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert til stillingen kreves det:

 • Minimum 3 års universitets- og høgskoleutdanning med relevant bachelorgrad (som for eksempel logistikk)
 • Annen relevant erfaring (minst 3 år) vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • God erfaring i bruk av SAP ECC
 • Den som søker må kunne sikkerhetsklareres Hemmelig og Nato Secret før tiltredelse
 • Dokumentasjon på utdannelse og tjenesteerfaring må legges ved søknaden for å bli vurdert.

Det er en fordel om du har:

 • Kompetanse innen strukturplanlegging, mrp data og masterdata
 • Kompetanse og erfaring innen database/sql og programmering
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til Forsvarets organisasjon
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til god nettverksbygging
 • Evne til helhetsoversikt
 • Innovativ og løsningsorientert
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Trives med høyt arbeidspress og korte tidsfrister
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid i henhold til gjeldende regler
 • Mulighet til å trene inntil 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364 ltr 74-80 (eventuelt kr 745. 000 til 870. 900) brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS