Ledig stilling:

Vil du jobbe med våpenteknisk vedlikehold?

Søknadsfrist: 07.10.2022

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Loddefjord, Norge

Søknadsfrist: 07.10.2022

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

Ved Forsvarets verksteder utføres vedlikehold av alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen - i tillegg til komplekse sambandssystemer.

Kontakt:

Navn: Geir Sten

Tittel: Sjef Plan og produksjon

Tlf.: 926 91 108

Vil du bidra med din fagkompetanse i Forsvaret?

Forsvarets verksteder Bergen (FVBE) har nå ledige stilling som fagspesialist våpenteknisk. Stillingen er tillagt et ansvar for utarbeidelse, koordinasjon og oppfølging av arbeidspakker mot interne og eksterne leverandører. Stillingen skal ivareta en faglig kontroll og koordinering av vedlikeholdsoppdrag innenfor fagområdet, både for vedlikehold som utføres av Forsvarets egne verksteder og sivile leverandører. Stillingen gir muligheter for å påvirke både nye og eksisterende arbeidsprosesser.

Forsvarets verksteder Bergen (FVBE) har over 400 ansatte og vedlikeholder Sjøforsvarets materiell på landsbasis. Vedlikeholdet spenner over et vidt spekter av fagfelt fra høyteknologi til konvensjonell verksteddrift, og har tilsatt både overenskomstlønnet og regulativlønnet personell.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, oppfølging, koordinering og kvalitetskontroll innenfor våpenteknisk vedlikehold som utføres på Sjøforsvarets våpensystemer.
 • Stillingen skal ivareta en faglig kontroll og koordinering av vedlikeholdsoppdrag innenfor fagområdene, både for vedlikehold som utføres av Forsvarets egne verksteder og sivile leverandører.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor-/ Ingeniør eller tilsvarende utdanningsnivå innenfor relevant fagområde (våpenteknisk, vedlikeholdsstyring, prosjektledelse). Annen utdanning og relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Kompetanse og erfaring fra minimum ett av fagområdene artilleri, torpedo, høytrykk, undervannsvåpen, elektro, navigasjon, ildleder eller tele fra Forsvaret.
 • Relevant erfaring innenfor oppfølging og koordinering vedlikehold.
 • Erfaring fra bruk av ERP-systemer innenfor vedlikeholdsstyring
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse.

Det er en fordel om du også har:

 • Relevant erfaring fra både sivil virksomhet og fra Sjøforsvaret
 • Prosjekterfaring fra vedlikeholds og/eller modifikasjonsoppdrag.
 • Erfaring fra ERP systemer som brukes av Forsvaret (SAP, IFS).

Søknader som ikke er skrevet på norsk vil ikke bli vurdert.

Personlige egenskaper

 • Samarbeid; å kunne lytte, rådføre seg med andre og kommunisere klart og tydelig
 • Strukturert; kunne jobbe metodisk for å organisere og fordele arbeid internt og eksternt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne; kunne uttrykke budskap klart, tydelig og utvetydig både verbalt og skriftlig
 • God evne til å skape seg helhetsoversikt; se sammenheng mellom ulike oppgaver og aktører, hva som er vesentlig versus uvesentlig
 • Selvstendig; kunne jobbe på egenhånd, fatte beslutninger basert på egen innsikt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør, kode 1087, lønnstrinn 68 - 74 p.t. kr 636 700 - kr 714 000. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Powered by Labrador CMS