Ledig stilling:

Er du vår nye sykepleier?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Hafrsfjord, Norge

Søknadsfrist: 16.06.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Austrått, Sissel Beate 

Tittel: Avdelingssykepleier

Tlf./E-post: 51 34 75 72

-------------------------------------

Navn:  Nessa, Oddbjørn 

Tittel: Skvadronsjef

Tlf./E-post: 92 89 26 60

Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) har ledig fast 100 % stilling som sykepleier ved sykestuen i Madlaleiren. Er du sykepleier med klinisk erfaring? Kanskje du i tillegg har gode kjennskaper til Forsvaret? Vi søker ny sykepleier til vårt team, som blant annet skal ivareta klinisk sykepleierfagligarbeid og drift av legekontoret og sykestuen i Madlaleiren.

Saniteten i Sjøforsvaret er underlagt Sjøforsvarsstaben, og består av alt helsepersonell i Marinen og Kystvakten. Sjef SANSJØ er rådgiver for sjef Sjøforsvaret, og forvalter fagansvar maritim sanitet i Forsvaret. En velfungerende sanitet er en forutsetning for en operativ Marine og Kystvakt.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve klinisk sykepleie, som ledd i den nivåstyrte helsetjenesten i Forsvaret, herunder drift av avdelingens sengepost.
 • Gi sykepleiefaglige råd, veiledning og undervisning til Forsvarets personell.
 • Utføre, opprettholde og oppdatere sykepleiefaglige prosedyrer, og spesialundersøkelser som spirometri, audiometri,synstester,vaksinasjon,prøvetaking og EKG.
 • Utføre laboratoriearbeid, administrative oppgaver og resepsjonstjeneste.
 • På ordre yte støtte til basehelsetjenesten ved andre basers legekontor/sykestuer, samt støtte ved øvingsaktivitet/øvelser (Noe reisevirksomhet må påregnes).
 • Gjennomføre relevante kurs.
 • Bidra i planlegging av, følge opp og utføre helseundersøkelser ifbm medisinske skikkethetsvurderinger.

Kvalifikasjoner

 • Du innehar norsk autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier.
 • Du har minimum 3 års relevant yrkeserfaring etter autorisasjon.
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og Nato Secret før tiltredelse.
 • Du må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) samt at fysisk test må være bestått ved ansettelse eller senest i løpet av prøvetiden (6 mnd). Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Personen som ansettes vil styrkedisponeres i Sjøforsvaret. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig. Se www.forsvaret.no for nærmere informasjon om krav.

Det er en fordel om du også har:

 • Erfaring fra Forsvarets sykestuer, akuttmedisin eller legevakt/prehospital erfaring.
 • Gjennomført førstegangstjeneste og/eller grunnleggende befalsutdanning. Søkere som mangler førstegangstjeneste/ GBU kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre grunnleggende soldatopplæring ved første anledning etter tilsetting. Den som ansettes må og være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig.
 • Spesialisering som Helsesykepleier

Personlige egenskaper

 • Du må ha stor arbeidskapasitet og tåle endringer i planlagt virksomhet.
 • Du har gode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt.
 • Du er pålitelig og fleksibel.
 • Du klarer å være rolig og prioritere riktig i krevende og komplekse situasjoner.
 • Du er er strukturert, løsningsorientert og ønsker stadig å forbedre egne og avdelingens ferdigheter.
 • Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse.

Vi oppfordrer deg som søker å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt webcruiter. Det gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Husk å oppgi ditt HPR nr., og last opp godt merkede vedlegg som vitnemål, attester og sertifikater. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge. Vitnemål og attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø.
 • Fast arbeidstid, pr i dag kl 0730-1530.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Stillingen har pt. Særaldersgrense 60 år jf. Særavtale "Aldersgrensene i Staten".
 • Gode velferdsordninger, bl.a. mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden pr. uke når arbeidet tillater det.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner som sykepleier i stillingskode 0807, ltr. 55-65 lønnen er f.t. fra kr. 549 500,- til kr. 635 400,- brutto i året. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS