Ledig stilling:

Vil du bidra til å løfte sikkerhetsarkitektur i forsvarssektoren?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kolsås, Norge

Søknadsfrist: 29.01.2023

Om arbeidsgiver:

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Kontakt:

Navn: Mejrima Mulic Muratbegovic

Tittel: Seksjonssjef

Tlf./E-post: 928 58 399

Vi søker deg som vil være med på å løfte sikkerhetsarkitekturen i forsvarssektoren, og at du ønsker å utvikle deg innen fagområdet.

Seksjonen består av ansatte med kompetanseområder innen digital sikkerhet. Sammen sørger seksjonen for at IKT kapasiteter har relevante og tidsriktige sikkerhetsprosesser med tilhørende verktøystøtte til bruk i etatens programmer, prosjekter og forvaltning.

Om IKT-kapasiteter:

Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi vi er avhengig av IKT i både i operasjoner og i det daglige virke. IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Fokusere på å utvikle og forvalte planer, målbilder og veikart for sikkerhetsarkitektur i samarbeid med andre fagmiljøer innen sikkerhet og arkitektur
 • Inngå i tverrfaglig arkitekturteam og blant annet bidra til å innarbeide sikkerhetskrav og mekanismer i planer, mål og teknologiske veikart
 • Bistå arkitekter med rådgivning, retningslinjer og beslutninger innen sikkerhet
 • Bistå virksomheten, programmer, prosjekter og Agile Release Trains med sikkerhetsløsninger
 • Bidra til seksjonens og IKT-kapasitetens samlede utvikling i henhold til strategiske føringer, operasjonelle mål og handlingsplaner
 • Være oppdatert og å utarbeide forslag for valg av fremtidige teknologier og sikkerhetsløsninger
 • Rådgivning og veiledning innen fagområdet
 • Bidra i etableringen av sikkerhet som integrert del av smidig utviklingsmetodikk (DevSecOps)

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/teknisk høyskole på masternivå med ønsket spesialisering innenfor informasjonssystemsikkerhet
 • Annen relevant utdanning og relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års erfaring fra større IKT-virksomheter, fortrinnsvis innen informasjonssikkerhet, sikkerhetsarkitektur og/eller sikkerhetsstyring
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter både på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og NATO Secret før tiltredelse

Ønskelig:

 • Relevant erfaring innenfor informasjonssystemsikkerhet
 • Det er ønskelig med erfaring fra DevSecOps

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Nøyaktig, systematisk og målrettet
 • Du er kvalitetsorientert og leveransedyktig
 • Operativ, selvstendig og med god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364 lønnsspenn kroner 728 100,- til 911 700,- brutto pr år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


Powered by Labrador CMS