Ledig stilling:

Sjef Sikkerhetsseksjonen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Rena, Norge

Søknadsfrist: 06.06.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.

Forsvarets spesialstyrker har ansvar for overordnet ledelse og videreutvikling av Forsvarets spesialavdelinger, Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: FSK, G-1 NK

Tlf./E-post: 62 40 30 11

Arbeidsoppgaver

Som Sjef for sikkerhetsseksjonen ved Forsvarets spesialkommando skal man være rådgiver og ivareta overordnet oppfølging av Sjef FSK føringer innen forebyggende sikkerhet, herunder ivareta avdelingens utvikling og utdanningsansvar innen fagfeltet, samt lede sikkerhetsseksjonen under forberedelser oggjennomføring av FSKs oppdragsportefølje.

 • Du og din seksjon vil være fagmyndighet sikkerhet i FSK, og du skal oppdatere ledelsen og stab FSK om security relaterte spørsmål.
 • Ivareta egen kompetanseheving innenfor fagfeltet.
 • Tilrettelegge og koordinere samtlige utdannings programmer innen faget security.
 • Overordnet kontroll og koordinering av all sikkerhetstjeneste ved avdelingen.
 • Overordnet opplæringsansvar av avdelingens sikkerhetspersonell på et grunnleggende nivå og av eget personell ifm forebyggende sikkerhetstjeneste.
 • Overordnet oppfølging av sikkerhetsarbeid og rutiner ved avdeling, samt utarbeide kontrollmetoder og ivareta rapporteringsrutiner, herunder ivareta samhandlingsavtale med LKM for fagfeltet.
 • Ivareta og følge opp sikkerhetsrapportering, og lede og gjennomføre sikkerhetsrevisjon ved egen avdeling.
 • Lede lokal sikkerhetsorganisasjon, herunder sikkerhetsforum FSK og holde jevnlige orienteringer om sikkerhetsproblemer/utfordringer.
 • Iverksette tiltak ved hendelser av sikkerhetstruende art. Koordinere ekstern støtte og samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner innen eget fagfelt.
 • Delta på konferanser og møter, internt så vel som eksternt innen security.
 • Koordinere prøver og forsøk innen fagfeltet Security ved FSK.
 • Tjeneste i avdelingen medfører at man står på beredskap og man må være forberedt på at beredskapen utløses.

Kvalifikasjoner

Søkeren må inneha følgende krav:

 • Militært utdanningsnivå grunnleggende offisersutdanning(GOU)/tilsvarende
 • Medisinsk skikket for operasjoner i utlandet
 • Tilfredsstille Forsvarets fysiske krav, karakter 5
 • God muntlig og skriftlig språkføring i både norsk og engelsk
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET før tiltredelse.

Det er ønskelig om søkeren innehar:

 • Kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet
 • Grunnkurs forebyggende sikkerhet

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er:

 • Løsningsorientert
 • Strukturert
 • Selvgående
 • Systematisk
 • Glad i utfordringer

Vi kan tilby

 • En utfordrende og stimulerende arbeidshverdag
 • Et spennende fagmiljø
 • Mulighet for militærfaglig videreutdanning

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2023. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Stillingen har grad OF-3, Major. Søkere som innehar grunnleggende offisersutdanning eller tilsvarende kan søke på stillingen. Grunnlønn etter kvalifikasjon, i spennet 636 700 - 677 000. Variable og faste tillegg vil komme i tillegg.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS