Ledig stilling:

Seniorrådgiver til utvikling av effektiviseringstiltak

Søknadsfrist: 24.01.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 24.01.22

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarsstaben (FST) bistår du forsvarssjefen med å planlegge, styre og følge opp hele virksomheten til Forsvaret – alt fra styrkeproduksjon til operasjoner og støttevirksomhet. FST har ca 230 ansatte fordelt på avdelinger innenfor investering, plan, operasjoner, økonomi, IKT, HR og et moderniserings- og effektiviseringsprogram.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Henry Lindbak

Tittel: brigader

Telefon: 982 27 702

Forsvaret og de andre etatene i forsvarssektoren skal intensivere arbeidet med å modernisere og effektivisere sektoren blant annet gjennom å arbeide tettere sammen om IKT, digitalisering og investeringer. For å støtte etatssjefene er et moderniseringsprogram etablert ved Forsvarsstaben (FST) med representanter fra alle etatene i sektoren. Som leder for moderniseringsprosjektet skal du blant annet bidra til at forsvarssektoren når pålagte effektiviseringskrav fra Forsvarsdepartementet i løpet av inneværende langtidsplan (LTP).

FST har på vegne av Forsvarssjefen (FSJ) utøvende myndighet for ledelse og styring av Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, i tillegg til at mål og resultater blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også sektoransvar for eksempel innen investeringer, IKT, modernisering og effektivisering. Prosjektlederstillingen er ledig frem til 31.12.2024.

Arbeidsoppgaver:

Som prosjektleder skal du blant annet

 • etablere, lede og styre prosesser og aktiviteter i prosjektet
 • være pådriver for å sikre forankring og samarbeid med alle involverte aktører og etater
 • drive prosesser frem til strategiske og prinsipielle beslutninger i sektoren
 • ivareta og sikre grensesnittet og arbeidsflyt opp mot andre moderniserings- og effektiviseringsprosesser
 • følge opp virksomhetsutviklingen i Forsvaret

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå innen samfunnsfag eller økonomi. Annen relevant utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minimum 3 års relevant erfaring og dokumenterte resultater innen strategisk arbeid med å utvikle anskaffelsesfunksjoner
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Dokumenterte resultater fra større endrings- og/eller omstillingsprosjekter
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser, både investerings- og driftsanskaffelser
 • Erfaring som prosjektleder
 • God kjennskap til forsvarssektoren og virksomhetsmodellen
 • God kjennskap til sikkerhetsgraderte anskaffelser
 • Du kan norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Det er ønskelig at du har erfaring med

 • statens prosjektmodell

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er god på å skape tillit og gode relasjoner med interne og eksterne fagmiljøer, og som evner å sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger. Du er flink til å kommunisere og jobber godt sammen med andre. Du har gode analytiske evner, helhetsforståelse, virksomhetsforståelse og sterk gjennomføringsevne.Du jobber også strukturert og systematisk. I tillegg er du ansvarsbevisst og har høy integritet. Du har dessuten stor arbeidskapasitet og evne å tenke nytt.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende oppgaver og utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø og mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, ltr. 73 - 78, pt. kr 689 700 - 776 900 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS