Ledig stilling:

Overlege/ Assisterende klinikksjef

Søknadsfrist: 25.05.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 25.05.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Ingand, Helene

Tittel: Senior HR konsulent

Telefon: 63 92 69 01

Navn: Pål-Bjørnar Alfheim

Tittel: Oberst

Telefon: 900 57 586

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjonen er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker. Arbeidssted er plassert sentralt på Blindern i Oslo.

Ved Forsvarets sanitet / FSANFAG / Flymedisinsk institutt (FMI) / Flymedisinsk klinikk (FMK) er det ledig stilling som overlege / assisterende klinikksjef. Tiltredelse er 01.10.2021. Tidligere tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere den daglige klinikkdriften innenfor sivil og militær flymedisin
 • Utøve klinisk virksomhet for flyoperativt personell og utøve tjeneste som lege
 • Oppfølging av sivile undersøkelser og sertifisering av flygende personell for FMI i egenskap av Aeromedical Centre (AeMC) i henhold til EASA regelverk og godkjenning av Luftfartstilsynet
 • Tilrettelegge for den militære flylegenemd (MFLN)
 • Oppfølging av militær sertifisering av flygende personell
 • Støtte flymedisinsk forskning, undervisning og flyoperativt HMS-arbeide
 • Rådgivning, faglig bistand og saksbehandling innen flymedisin
 • Stedfortredende sjef FMK. Ivareta linjelederansvaret ved sjef FMK sitt fravær

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge med full rekvisisjonsrett og godkjent turnus (LIS 1)
 • Utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med.
 • Relevant spesialitet
 • Ledererfaring fra klinikk virksomhet som innebærer både fag- og personalansvar
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (karakter 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (karakter 4) ved tiltredelse
 • Må tilfredsstille MEDSEL (medisinsk skikkethet) for kammertjeneste ved tiltredelse
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Ønskelige krav

 • PhD innen medisin
 • Erfaring fra flymedisin/arbeidsmedisin eller annet relevant fagområde
 • Tilfredsstille medisinske krav for lavtrykkskammerinstruktør/operatør

Personlige egenskaper:

 • Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge med full rekvisisjonsrett og godkjent turnus (LIS 1)
 • Utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med.
 • Relevant spesialitet
 • Ledererfaring fra klinikk virksomhet som innebærer både fag- og personalansvar
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (karakter 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (karakter 4) ved tiltredelse
 • Må tilfredsstille MEDSEL (medisinsk skikkethet) for kammertjeneste ved tiltredelse
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Ønskelige krav

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • Arbeidssted plassert sentralt i Oslo
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overlege, stillingskode 0207, 84 - 90 p.t. kr 910.000 – 1.065.400 pr år, med forbehold om godkjenning av lønn. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Merknad!

Stillingen er 37,5 t per uke

Tjeneste ved FMI/Blindern og interne avdelinger/skvadroner utenfor tjenestested må påregnes

Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere, autorisasjon og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes.

Powered by Labrador CMS