Ledig stilling:

Militær dykkerlege i Bergen

Søknadsfrist: 31.01.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Loddefjord

Søknadsfrist: 31.01.22

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Rune Skjåstad

Tittel: Sjef UVBD

Telefon: 55 50 21 60E-post: [email protected]

Navn: Ørjan Vatndal

Tittel: Stabsbefal HR

Telefon: 63 92 68 29

Navn: Helene Ingand

Tittel: Seniorkonsulent HR

Telefon: 63 92 69 01

Forsvarets sanitet er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved vår avdeling FAG/Undervannsbåt/Dykkerlegens avdeling (UVBD), som er lokalisert på Dykke -og froskemannsenteret (DFS) på Haakonsvern, jobber det totalt fire leger og en sykepleier. Nå søker vi etter to dykkerleger, innenfor gradsnivået OF2 og OF3, til engasjement hos oss frem til 01.august 2022 - med mulighet for forlengelse. Vårt hovedfokus er å jobbe tett på de operative avdelingene med å balansere risiko innen ekstreme arbeidsmiljø under vann, i kulde og under høyt trykk hos dykkere og undervannsbåt personell. Vi jobber også forebyggende med helsekontroller, kurativt og i beredskap mot skader og uhell under operasjoner og øvelser med forhøyet risiko.

Arbeidsoppgaver:

Som dykkerlege vil du utøve FSAN sitt fagansvar innen dykkemedisin, undervannsbåt (UVB), redning og hypotermi.

Andre oppgaver vil være:

 • Helseovervåkning av militære dykkere/UVB-personell
 • Gjennomføring av periodiske helsekontroller av militære dykkere/UVB -personell
 • Medisinsk primærbehandling av dykkere og UVB-personell
 • Spesialisert medisinsk utredning og behandling av dykkerelaterte skader, sykdommer og følgetilstander
 • Tett kontakt med DFS, Minedykkerkommandoen, Marinejegerkommandoen, Undervannsbåtvåpenet, Sjøforsvarets sanitet.
 • Gjennomføre undervisning/kurs/formidling innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi  Utvikle fagkompetanse innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi
 • Gjennomføre undervisning/kurs/formidling innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi
 • Utvikle fagkompetanse innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi
 • Medisinsk beredskap ved dykkeoppdrag, seleksjon, trening i unnslipningstreningstank, UVB redningsøvelser

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som lege i Norge
 • Medisinsk skikket til arbeid under forhøyet trykk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG (H) /NATO Secret (NS)
 • Stillingen som OF3 innehar krav til medisinsk spesialitet

Det er ønskelig at du innehar følgende kvalifikasjoner:

 • Vernepliktig akademiker (VA)-offisersutdanning.
 • Tjeneste som VA-lege
 • Sanitetsfaglig tjenesteerfaring
 • Annen militær tjenesteerfaring
 • Generell medisinsk erfaring
 • Dykkekompetanse eller dykkemedisinsk kompetanse
 • Autorisert dykkerlege, petroleumslege og sjømannslege
 • Seleksjonsmedisinsk kompetanse
 • Undervisningskompetanse
 • Forskningskompetanse

Personlige egenskaper:

Vi søker personer som har god muntlig- og skriftlig framstillingsevne, som evner å ha helhetsoversikt, tar initiativ, er kreativ, samt innehar gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • Mulighet for å delta på to ukers militært dykkekurs og på militære treningsdykk
 • Mulighet for reiser og oppdrag innen dykkeøvelser og Ubåt redning
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Arbeidstid organiseres primært som 37,5 t / per uke. Tiltredelse i redusert stilling kan vurderes.
 • Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinlt (OF2) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 76 - 82, for tiden kr 734.400,- til kr 873.400,- per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Stillingskode 1520 Major/Orlogskaptein (OF3): Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 83 - 88, for tiden kr 896.500,- til kr 1030.100,- per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Oppstart etter 01.03.2022

Andre opplysninger

Stillingene er midlertidig 6 måneder med mulighet for forlengelse av engasjement. Stillingen er innenfor spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT/sanitet).

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Attester og vitnemål må legges ved elektronisk på søketidspunkt. Referanser må oppgis. Digitalt intervju må påregnes.

Powered by Labrador CMS