Ledig stilling:

Sjefslege for Forsvarets logistikkorganisasjon

Søknadsfrist: 09.05.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kjeller

Søknadsfrist: 09.05.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Erstad, Kristoffer

Tittel: Major

Telefon: 63899422/99096229

E-post: [email protected]

Om oss:

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) bygger fremtidens logistikkløsninger for Forsvaret. Gjennom nye logistikkonsepter og sivil-militært samarbeid får Forsvaret raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet.I stillingen vil du jobbe både internt mot andre avdelinger i Forsvaret og eksternt mot allierte og aktørene i Totalforsvaret.Nasjonalt logistikkoperasjonssenter/Norwegian Joint Logistics Support Group (NOR JLSG) er FLO sin operasjonsavdeling og taktisk ledelseselement under operativ kommando av sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). NOR JLSG har ansvar for å planlegge, koordinere og lede forsterkende logistikk, sanitet og vertslandsstøtte (Host Nation Support).NOR JLSG leder FLOs operative støtte i fred, under styrkeoppbygging og i operasjoner. Til daglig støtter avdelingen militære operasjoner og øvelser i inn- og utland.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingsinnehaver skal være FLO sin sjefslege og medisinskfaglige rådgiver.
 • Medisinsk ansvarlig for virksomheten i FLO og utøve fagansvar for helse- og sanitetspersonell i FLO.
 • Utføre kontroll, gi råd, retningslinjer og pålegg innenfor fagområdet.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og opplæring innenfor eget fagfelt.
 • Delta i plangrupper innenfor plan- og ordreutvikling for nasjonale og internasjonale operasjoner på kort og lang sikt.
 • Bidra i utviklingen av nasjonalt og alliert planverk.
 • Koordinere oppfølging av syke og sårede allierte med norske sivile helsemyndigheter.
 • Koordinere samarbeid med allierte, strategiske samarbeidspartnere og totalforsvaret innenfor eget fagfelt.
 • Utøve tjeneste som lege.

Kvalifikasjoner:

Må krav:

 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett og godkjent turnusarbeid (LIS1)
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4)
 • Må tilfredsstille krav til MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET innen tiltredelse
 • Må være Norsk statsborger
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Søknaden må skrives på norsk.

Ønskelige krav:

 • Det er ønskelig med spesialisering.
 • Det er ønskelig med stabserfaring.
 • Det er ønskelig med erfaring fra internasjonal innsats/internasjonale operasjoner
 • Det er ønskelig med VA- utdanning, samt minimum 3 års erfaring som lege i Forsvaret. Søkere som ikke har VA-kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset eller tilsvarende kurs ved første anledning etter tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel og omgjengelig
 • Lagspiller og gode samarbeidsferdigheter
 • Strukturert, selvstendig og serviceinnstilt
 • Initiativrik, effektiv og løsningsorientert, med evne til nytenking
 • Vi legger vekt på at du viser respekt, tar ansvar og utviser mot

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass i en kompetansetung organisasjon med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overlege, stillingskode 1521, Oberstløytnant /Kommandørkaptein (OF4), lønnstrinn 87 til 93, for tiden kr 996.600,- til kr 1.134.600,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsettingTilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen er spesielle kategorier miliært tilsatte (SKMT) /lege (SAN) med 37,5 timers arbeidsuke. Tjenestetid i stillingen er minimum 3 år og maksimum 8 år. Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2021.

Powered by Labrador CMS