Ledig stilling:

Merkantil saksbehandler, seniorkonsulent

Søknadsfrist: 26.07.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kjeller

Søknadsfrist: 26.07.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges vedsøknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Gunnesmæl, Roar

Tittel: Oberstløytnant

Telefon: 63 80 81 86

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), har ansvar for innkjøp, etterforsyning og vedlikehold av materiell til Forsvaret. FLO har i overkant av 1 900 ansatte og gjennomfører anskaffelser for ca. 13 MRD årlig. FLO er en kompetansebedrift og de ansatte er blant annet offiserer, ingeniører, økonomer, jurister, prosjektledere og teknisk personell.FLO Strategiske anskaffelser (SA) inngår rammeavtaler, kontrakter og forvalter militære forsyningsavtaler for Forsvaret og forsvarssektoren. SA består av ca. 170 medarbeidere fordelt på lokasjonene Kjeller, Hovemoen og Bergen. Divisjonen har bred kontaktflate mot brukere i Forsvaret som kjøper inn varer og tjenester. Vi har også bredt samarbeid med sivile og militære leverandører av varer og tjenester til Forsvaret nasjonalt og internasjonalt.Stillingsinnehaver skal støtte kategoriansvarlig for Vedlikehold Luftsystemer med taktiske anskaffelsesprosesser. Brukeren er i all hovedsak Luftforsvaret og deres brede spekter av materiell. Stillingen innebærer ansvar for anskaffelsesprosessen fra behovsavklaring med analyser til å planlegge prosessen, utarbeide konkurransedokumenter, gjennomføre konkurranse, forhandle, evaluere og utarbeide avtaler. I tillegg skal stillingshaver behandle innsynsbegjæringer og eventuelle klager samt bistå avtaleforvalter med prolongering, prolongeringsforhandlinger og endringssøknader. Merkantil saksbehandler skal også oppdatere og vedlikeholde relevante register og databaser. Stillingen er i dag avdelingens superbruker på SAP, og ny stillingsinnehaver er også tiltenkt denne rollen.Noe reisevirksomhet må påregnes både i inn- og utland.

Tjenestested: For tiden på Kjeller base, Lillestrøm.

Arbeidsoppgaver:

 • Avklare behov, gjennomføre analyser og planlegge gjennomføring av anskaffelsen
 • Utarbeide konkurransedokumenter, utlysning, forhandlinger, evaluering, utarbeidelse av avtaler frem til avtalen er signert
 • Behandle innsynsbegjæringer og klager
 • Prolongere eksisterende avtaler
 • Avdelingens superbruker i SAP, med fokus på innleggelse og oppdatering av kontraktsinformasjon.
 • Bistå kategoriteamet etter behov
 • Oppdatere og vedlikehold av relevante register og databaser, for eksempel Doculive, Contiki og SAP

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på bachelornivå innenfor et relevant fagområde – fortrinnsvis rettsvitenskap, logistikk eller økonomi. Lang og relevant erfaring kan oppveie for kravet til utdanning.
 • Minimum 3 års relevant erfaring
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå innen relevant fagområde
 • Erfaring med offentlig anskaffelser og anskaffelser av tjenester
 • God erfaring av MS Office og gjerne erfaring med bruk av innkjøpsrelevante IKT-verktøy (blant annet KGV)
 • God kompetanse i SAP

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Trives både med å arbeide selvstendig og som en del av et team
 • Liker å ta ansvar og sørge for fremdrift i prosesser
 • Resultatorientert og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner og evne til god nettverksbygging internt og eksternt
 • Svært god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk
 • Kommuniserer godt skriftlig og muntlig med ulike nivåer i organisasjonen og eksternt med leverandører

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363 i lønnstrinn 60 - 70 (p.t. kr 535 200 til kr 643 000 brutto per år).
 • Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS