Ledig stilling:

IT- konsulent

Søknadsfrist: 31.01.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kjeller

Søknadsfrist: 31.01.22

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Audun Bye

Tittel: Seksjonssjef operasjoner

Telefon: 990 92 567

Vi søker en IT-konsulent i 100 % stilling ved Nasjonalt logistikkoperasjonssenter (NLOGS) på Kjeller.

Nasjonalt logistikkoperasjonssenter er operasjonsavdelingen i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) og taktisk ledelseselement under operativ kommando av sjef Forsvarets operative hovedkvarter.

Nasjonalt logistikkoperasjonssenter har ansvar for å planlegge, koordinere og lede forsterkende logistikk, sanitet og vertslands-støtte (Host Nation Support). Avdelingen leder FLOs operative støtte i fredsdrift, styrkeoppbygging og operasjoner. Avdelingen sørger for at tilgjengelige ressurser, både sivile og militære, utnyttes slik at de gir mest mulig operativ effekt. Til daglig bidrar avdelingen i både Forsvarsstaben- og Forsvarets operative hovedkvarters planarbeid gjennom parallell planlegging og støtter militære operasjoner og øvelser i inn- og utland.

NLOGS skal i løpet av 2021 utvikles til å fylle rollen som Joint Logistics Support Group, og utgjøre et taktisk ledelseselement for et fellesoperastiv hovedkvarter i NATO operasjoner. Stillingsinnehaver er sentral for å få avdelingenes K2IS systemer til å virke, og vil støtte sambandsoffiseren i planlegging og innrullering av nye K2IS løsninger for å sikre konnektivet til både allierte hovedkvarter og sivile strategiske partnere.

Oppdragene vil være meget varierte og spenne fra å være driftstekniker på eksisterende systemer til å implementere nye løsninger.

Nytt tjenestested må påregnes da Kjeller base er vedtatt nedlagt innen utgangen av 2025/2026.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, koordinere og administrere bruken av Forsvarets kommando, kontroll og informasjonssystemer (K2IS) på taktisk nivå, herunder sørge for at Nasjonalt Logistikk Operasjonssenter sine K2IS systemer er operative. Dette gjelder blant annet Forsvarets Informasjonssystem Basis på Begrenset, Hemmelig og NATO Secret og ivareta ulike kryptoløsninger og logistikkapplikasjoner
 • Sørge for konnektivet til andre avdelinger i Forsvarets Logistikkorganisasjon
 • Ivareta rollen som lokal kryptoforvalter og datasikkerhetsleder i FLO stab Nasjonalt Logistikkoperasjonssenter
 • Bidra i NLOGS planarbeid og rådgivning innen fagfeltet herunder innrullere nye K2IS løsninger

Kvalifikasjoner:

 • Må ha relevant erfaring innen samband/data/informasjonssystemer
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Søknaden må skrives på norsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Befalsutdanning
 • Bachelor innen datatekniske fag
 • Erfaring fra Forsvaret/førstegangstjeneste

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull, initiativrik og systematisk
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Jobber godt sammen med andre

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver ogutfordringer, samt fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363 i lønnstrinn 60 - 70 som for tiden er 543 500 – 650 300 kr brutto per år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
Powered by Labrador CMS